Nejčastější mýty o oddlužení

1.     Nemůže být povoleno důchodci

NE, oddlužení může být povoleno fyzické osobě bez ohledu na jeho status, tedy i důchodci. Důležité je, aby splnil podmínky oddlužení.

2.     Nelze do něj přihlásit hypoteční úvěr

NE, do oddlužení musí být přihlášeny všechny závazky. Hypoteční úvěr patří mezi tzv. zajištěné závazky.

3.     Dluhy vymáhané v exekuci  jsou překážkou oddlužení

NE, exekuce není překážkou pro povolení oddlužení.

4.     Pro oddlužení musím mít nadprůměrný příjem 

NE, výše příjmu musí být úměrná výši závazků, více viz kalkulačka oddlužení.

5.   S oddlužením musí souhlasit věřitelé

ANO i NE, obecně věřitelé schvalují pouze formu oddlužení, nikoliv oddlužení samotné. Výjimkou je situace, kdy se jedná o dluhy z podnikání – zde je souhlas věřitelů nutný, pokud předtím dlužník neprošel konkursem.

6.   Stačí, když manželé podají jeden návrh dohromady

ANO i NE, dříve musel každý z manželů podat návrh sám za sebe. Pokud jej podali v jeden den, soud řízení spojil. Od 1.1. 2014 mohou opravdu manželé podat jeden návrh dohromady.