Aktuality

Co se děje v roce 2024 v oblasti oddlužení

V květnu 2024 došlo k posunu ve vývoji a schvalování novely zákona č. 182/2016 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Novela má reagovat na aktuální problémy insolveční praxe, zejména pak na dlouhou dobu trvání insolvenčních řízeních.

Předlohu v květnu 2024 schválila Poslanecká sněmovna ČR a nyní se dostává na posouzení do Senátu ČR. Novela počítá se zkrácením doby oddlužení z pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Jde o nejzásadnější možnou změnu. Návrh novely obsahuje i mnohé další změny např. prodloužení doby, kdy bude možné o oddlužení opakovaně požádat.

Změny jsou však stále nyní ve formě návrhu a tak jak to dovoluje proces schvalování, může dojít k mnoha úpravám.

Situaci sledujeme a o dalších posunech budeme informovat na našich webových stránkách.

Tým OP REMEDIUM

Zveřejněno: 27.5.2024