Částečné placení výživného

Kategorie: Výživné

Dotaz:

Dobrý den,
mám dvě téměř zletilé děti, na které mám platit výživné 5000 Kč měsíčně. V současné době ho neplatím, protože na něj nemám. Snažím se posílat alespoň tisícovku měsíčně. Víc nemůžu. Mám invalidní důchod a jsem na úřadu práce. Výživné mi bylo určeno, když jsem ještě měl zaměstnání. Matka dětí mi hrozí trestním oznámením. Co mám dělat? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v situaci, kdy došlo od posledního stanovení výživného ke změně Vašich poměrů, je vhodné podat návrh na snížení výživného. V návrhu je potřeba vysvětlit a zejména prokázat, o jakou změnu se jednalo a o kolik Vám klesl příjem oproti minulosti. Žádat o snížení výživného lze i zpětně. S konceptem návrhu Vám mohou pomoci pracovníci, některé z občanských poraden viz http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

Návrh na snížení výživného je dobré podat, co nejdříve. Pokud by matka dětí na Vás opravdu podala trestní oznámení, bude Policie zkoumat Vaši snahu ohledně placení výživného (z tohoto důvodu je na místě nepřestat platit alespoň Vámi zmiňovaných  tisíc korun) a také kroky, které jste učinil k tomu, abyste se nedopouštěl trestné činnosti např. zda jste již uplatnil návrh na snížení výživného. Je pravda, že poté kdy čtyři měsíce neplníte řádně vyživovací povinnost, může být Vaše jednání shledáno jako trestný čin. V praxi však orgány činné v trestním řízení berou ohled na snahu a celkové okolnosti obviněného.

Ve svém dotaze zmiňujete, že Vaše děti budou již brzy zletilé. Pokud s nimi máte dobrý vztah, lze s nimi po dosažení jejich zletilosti uzavřít dohodu o snížení výživného.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 27.12.2016