Daňová exekuce bankovního účtu

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,chtěl bych se zeptat zda může FÚ blokovat exekucí účet u banky i přes nulový zůstatek a dostat mne do hlubší dluhové pasti tím,že musím platit bankovní poplatky za účet se kterým nemohu disponovat.Mám sepsat žádost na FÚ o zrušení blokace na tento účet? Bude to mít nějaký smysl? Jestli ano poradíte mi jak? Děkuji za odpověď.
S pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

nelze opravdu vyloučit, že je vedena daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu a zároveň na tomto účtu nejsou prostředky. Dle §180 Daňového řádu by dlužník měl být v takovém případě vyzván k  podání tzv. prohlášení o majetku.

Obranou proti daňové exekuci v tomto případě může být návrh na (částečné) zastavení exekuce. Neuvádíte další okolnosti Vašich možností splácet, proto nedokážeme říci, zda a který z důvodu dle odst. 2 §181 Daňového řádu by mohl připadat v úvahu, nicméně jsou to důvody následující:

Správce daně na návrh příjemce exekučního příkazu nebo z moci úřední daňovou exekuci zcela nebo zčásti zastaví, pokud

a) pro její nařízení nebyly splněny zákonné podmínky,

b) odpadl důvod, pro který byla daňová exekuce nařízena,

c) povolí posečkání úhrady nedoplatku,

d) bylo pravomocně rozhodnuto, že postihuje majetek, k němuž náleží právo nepřipouštějící exekuci, nebo věci nepodléhající exekuci,

e) zaniklo právo vymáhat nedoplatek,

f) předpokládaný výtěžek nepostačí ani ke krytí exekučních nákladů,

g) by pokračování v daňové exekuci bylo spojeno s nepoměrnými obtížemi,

h) bylo nařízeno více daňových exekucí a k úhradě vymáhaného nedoplatku postačí pouze některá z nich, nebo

i) je tu jiný důvod, pro který nelze v daňové exekuci pokračovat.

Návrh na (částečné) zastavení exekuce je potřeba zaslat příslušnému Finančnímu úřadu.

Inspirovat se co se týče struktury takového návrhu můžete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

Obecně platí, že exekuce na účet neznamená automatickou překážku možnosti jeho zrušení (vyjadřoval se k tomu v tomto směru i Nejvyšší soud – viz rozsudek dostupný zde: http://kraken.slv.cz/20Cdo485/2005).

Nicméně zpravidla se banky zrušení účtu brání. Doporučujeme proto si podrobně přečíst smluvní podmínky, které se k danému účtu vážou.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 5.2.2016