Dědění dluhů manželem

Kategorie: Ostatní a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,

mám dotaz, jak je to s děděním dluhů po smrti manžela. Babičce zemřel manžel a po jeho smrti zůstaly dluhy, jejichž výše je neznámá, nicméně i tak jsme si jistí, že výše pasiv přesahuje výši aktiv. Je nějaká možnost, jak se těchto dluhů vzdát? Víme o možnosti odmítnutí dědictví, ale nevíme, zda lze v případě manželství odmítnout dědictví jako celek, nebo na manželku určitá část dluhů přechází vždy. Mohu Vás tedy poprosit o upřesnění? Předem děkuji za odpověď a případnou radu.

S pozdravem,

Odpověď:

Dobrý den,

dědickému řízení bude předcházet vypořádání společného jmění manželů. Za dluhy, pokud patřily do společného jmění manželů, je Vaše babička odpovědná právě z toho důvodu, že jsou součástí společného jmění manželů (dále SJM), za které manželé odpovídají společně a nerozdílně – ve vztahu k věřiteli. Jediným způsobem, jak se zprostit odpovědnosti za dluhy, je prokázat, že do společného jmění nepatřily (byly pořízení bez jejího vědomí a souhlasu, za jiným účelem než pro potřeby rodiny, týkaly se jeho výlučného majetku atd.).

Resp. i když v rámci vypořádání SJM babičce připadne odpovědnost jen za 1/2 dluhů, věřitel po ní bude moci vymáhat celou částku s tím, aby to, co zaplatila nad rámce svého podílu, vymáhala po dědicích (uvědomujeme si, že to zní absurdně, neboť v určité míře to pak může vymáhat i sama po sobě, pokud by dědictví přijala).

Problematičtější tedy může být právě výše uvedená fáze předcházející dědickému řízení, v rámci kterého lze požádat o tzv. výhradu soupisu či dědictví odmítnout resp. tu část, která nebude spadat do SJM.

Bližší informace o dědění dluhů naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/odborna-sekce/dedicke-rizeni/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 20.2.2016