Dědictví a dluhy

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobry den chtela bych se zeptat kamaradce zemrel otec a ma jeste dva sourozence, a meli by po otci dedit ale vsichi tri maji dluhy a exekuce tak jak je to potom z dedictvim maji na to narok nebo jim to seberou moc dekuji za odpoved

Odpověď:

Dobrý den,

skutečnost, že dědici mají dluhy, neznamená, že jim nevzniká nárok na dědictví. Jinými slovy – pokud kamarádka ani její sourozenci nebyli otcem vyděděni na základě některého ze zákonných důvodů, nárok na dědictví mají. Jestliže by je otec vydědil bez uvedení důvodu, vznikl by jim nárok na jejich povinný díl, tj. jedná se o tu část dědictví, která náleží nepominutelnému dědici. Ze zákona totiž vyplývá: „je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu.“

V případě, kdy k výše zmiňovanému vydědění nedošlo, budou kamarádka i její sourozenci účastníci dědického řízení. Vzhledem k jejich potížím se splácením vlastních dluhů by z jejich strany nemělo dojít k odmítnutí dědictví či vzdání se svého dědického podílu ve prospěch druhého dědice. Pokud by totiž některý z těchto úkonů učinili, vystavují se riziku: a) trestního oznámení ze strany věřitelů pro jejich poškozování b) podání žaloby na určení neplatnosti právního úkonu (žalobu by mohli u soudu uplatnit věřitelé).  Pokud by kamarádka nebo její sourozenci byli v procesu insolvenčního řízení – oddlužení, které se lidově nazývá osobní bankrot, bylo by na místě situaci zkonzultovat s insolvenčním správcem.

Zajímalo Vás, zda kamarádce a jejím sourozencům věřitelé dědictví „seberou“. Odpověď na tuto otázku se bude odvíjet od toho, co bude předmětem dědictví. Pokud např. kamarádka a její sourozenci zdědí spoluvlastnické podíly na nemovitosti, není vyloučeno, že po přepsání vlastnictví těchto podílu v katastru nemovitostí budou obratem exekučně postiženy a následně prodány. V případě, kdy by kamarádka a její sourozenci zdědili finanční prostředky, které by jim byly zaslány na bankovní účet, tak i zde hrozí, že účet bude exekučně zablokován.

Z druhé strany je dobré si uvědomit, že majetek, který kamarádka a její sourozenci získají v rámci dědického řízení, by měli použít k úhradě jejich dluhů. Jakékoliv jiné nakládání se získaným majetkem může být postiženo výše uvedenými sankcemi.

Pro úplnost dodáváme, že v případě, kdy by dědictví po otci bylo nepatrné hodnoty, dojde k zastavení dědického řízení. Není také vyloučeno, že otec kamarádky mohl mít sám dluhy, pro tento případ je vhodné žádat tzv. výhradu soupisu, o které je bude notář informovat. Podstata výhrady soupisu dědictví je objasněna zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/odborna-sekce/page/2/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 26.1.2015