Dědictví závazků

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Otec zadal prodej domu u real. kanceláře,bohužel zemřel.Je smlouva s real. kanceláří platná i pro dědice?

Odpověď:

Dobrý den,

nedokážeme Vám odpovědět přesně bez znalosti konkrétního obsahu smlouvy.

Nicméně dle §  2009 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění platí, že:

(1) Smrtí dlužníka povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem bylo plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem.

Dlužníkem je zde myšleno, že daná osoba má nějaký závazek.

Nemůžeme proto vyloučit, že v souvislosti se smlouvou, kterou podepsal Váš otec, vzniknou dědicům nějaké povinnosti, které se bude realitní kancelář pokoušet vymáhat, např. zaplacení nějaké smluvní pokuty. Oprávněnost na její vymáhání však také závisí na znění smlouvy.

Doporučujeme proto poradit se s notářem, který byl dědickým řízením pověřen, popř. navštívit některou z bezplatných občanských poraden – kontakty naleznete na www.obcanskeporadny.cz.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 19.11.2015