Délka promlčecí doby

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
před více než rokem došlo ke kontaktu mého muže v autobuse MHD s revizorem, přičemž revizor byl vulgární, manžela napadl a odmítnul se prokázat průkazem (v souč. je pravomocně odsouzen za podvodné jednání v jiném případě a není již zaměstnancem DP). Já jsem jela v té chvíli v jiné části autobusu a s revizorem jsem se vůbec nepotkala. Přesto po vystoupení z vozu a řešení incidentu si revizor i jeho kolega vymysleli, že jsem byla kontrolována a shledána černou pasažérkou. Od té doby si s DPP dopisujeme a argumentujeme, k soudnímu vymáhání nebylo přikročeno. Vztahuje se na tento případ promlčení 1 rok, když údajná pohledávka vznikla před 1.1.2014 ?
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

ohledně délky promlčecí doby Vás můžeme uklidnit v tom směru, že se na Vaši situaci vztahuje jednoletá promlčecí doba, kterou u práv z přepravy upravoval v § 108 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Z § 3036 zákona č. 89/2012 Sb., „nový“ občanský zákoník totiž vyplývá: „Podle dosavadních právních předpisů se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Jinými slovy lze říci – pokud k údajnému přestupku a dluhu vůči Dopravním podnikům mělo dojít před 1. lednem 2014 aplikuje se na danou situaci lhůta podle tehdejší právní úpravy.

Pro úplnost dodáváme, že případnou námitku promlčení je potřeba aktivně vznést u soudu (pokud dojde k zahájení soudního řízení).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 24.10.2014