Dluh v souvislosti s provozováním internetových stránek

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

s kamarády jsme se rozhodli provozovat vlastní zájmové internetové stránky. Společně jsme je spravovali přispívali do ní. Stejně jsme se měli také dělit o náklady spojené s provozováním webu. Jenže letos mi žádné peníze od nich nepřišli, všechno musím platit sám. Uvažuji, že stránky zruším úplně (jsem veden jako správce), ale ty peníze mi přece jen chybí. Existuje nějaká možnost, jak peníze od kolegů vymoct?

Díky za radu.

Odpověď:

Dobrý den,

bohužel neuvádíte podrobněji, jaké vztahy mezi vámi byly domluvené – jestli jste uzavřeli nějakou písemnou smlouvu či nikoliv. Zřejmě nejpravděpodobnější bude, že jste ústně uzavřeli tzv. nepojmenovanou smlouvu. To znamená, že jste se domluvili na vzájemných právech a povinnostech. Nepojmenovaná smlouva znamená, že svým obsahem neodpovídá žádné z jiných smluv, které lze v právních předpisech nalézt (např. kupní smlouva, nájemní smlouva,..) a zároveň s nimi není v rozporu (nezavazujete se k něčemu, co je jimi zakázáno).

Obecné možnosti, jak postupovat, pokud Vám někdo neplní dojednaný závazek, naleznete zde :http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/veritel/pujcil-jsem/.

Zcela určitě je nyní vhodné zaslat Vaším kamarádům písemnou výzvu k uhrazení dlužné částky (nejlépe doporučeným dopise), kopii si ponechte. Můžete je v ní upozornit na skutečnost, že pokud peníze do Vámi stanoveného data neuhradí, obrátíte se na soud. Jestliže nezaplatí, je pak na Vašem zvážení, zda se na soud opravdu obrátíte. Pokud nemáte v ruce jednoznačné důkazy, je vhodnější než návrh na platební rozkaz podat spíše žalobu (podrobnosti viz výše uvedený odkaz). Z Vašeho dotazu usuzujeme, že Vám v minulosti kamarádi platili přes účet – výpisy z účtu tak mohou být jedním z důkazů.

Pro bližší postup doporučujeme navštívit osobně některou z bezplatných poraden – kontakty naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

Pro úplnost ještě dodáváme, že je vhodné ohlídat si promlčecí lhůtu. Ta je obecně tříletá, nicméně existují i promlčecí lhůty s odlišnou délkou, zde opět záleží na povaze smluvního vztahu mezi vámi.

Uvádíte, že uvažujete o zrušení stránek. Doporučujeme proto zvážit, zda se k této situace také nevztahuje nějaká dohoda mezi vámi.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 7.6.2014