Dluh po manželce nežijící ve společné domácnosti

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
jsem vdovec je mi 59 let, manželka zemřela v roce 2006, a od roku 1995 jsme nežily ve společné domácnosti, kdy manželka odešla. Já se nerozvedl. Včera, tj. 1.4. 2014 přišel dopis na její jméno s výzvou k úhradě dluhu v částce 6008,21 Kč, s odvoláním na smlouvu o půjčce z 28.5. 2002 na 5000,- Kč od firmy Provident Financial do 4.4.2014. Mám na to reagovat?

Odpověď:

Dobrý den,

 

je opravdu otázkou z jakého titulu (důvodu) po Vás zmíněná společnost chce uhradit předmětný dluh.

 

Jelikož smlouva byla uzavřena již v roce 2002, dá se předpokládat, že Vaše manželka měla dlužnou částku (původně) uhradit ještě za svého života. Samozřejmě mohlo dojít k dalším ujednáním mezi ní a Providentem, např. o prodloužení doby splatnosti dluhu, o zajištění pohledávky zástavou, ručením, uznáním dluhu apod. Obecně se však nedá vyloučit, že se jedná o již promlčený dluh a pokud by daná společnost uplatnila svůj nárok u soudu, po Vámi vznesené námitce promlčení by soud řízení zastavil.

 

Opuštěním společné domácnosti společné jmění manželů, do něhož mohou spadat i dluhy, nezaniklo. Společné jmění manželů zaniká zejména zánikem manželství, např. smrtí jednoho z manželů. Poté se společné jmění obvykle vypořádá (= rozdělí). Můžete si to zjednodušeně představit takto: obvykle cca polovina společného jmění připadne pozůstalému manželovi, druhá polovina a výlučný majetek (i dluhy) zemřelého je předmětem dědického řízení po zesnulém manželovi. Blíže napovědět by tedy mohlo dědické řízení, resp. rozhodnutí na jeho závěr, ohledně pozůstalosti po Vaší manželce. Jako manžel jste pravděpodobně byl dědicem (pokud manželka neudělala závěť, z níž by vyplývalo něco jiného), a mohl tak zdědit např. i nějaké dluhy. Byť v tomto konkrétním případě to z Vašeho dotazu přímo nevyplývalo, nezmiňoval jste tuto skutečnost.

 

Pro Váš klid by přesto mohlo být vhodné vyjasnit si tuto záležitost se společností Provident – zejména to, kdy byl dluh splatný (a pokud by bl promlčen – obecná promlčení lhůta podle občanského zákoníku jsou 3 roky, při podepsání uznání dluhu 10 let – vznést písemnou námitku promlčení vůči věřiteli a v případě soudního vymáhání vůči soudu) a také si ověřit, zda byl dluh řešen v rámci vypořádání společného jmění a dědického řízení.  Navštívit můžete určitě některou z bezplatných poraden, kde Vám mohou otázku případného promlčení pomoci posoudit – kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

 

S pozdravem

 

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.4.2014