Dluh na elektřině

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
před několika měsíci jsem odešla od pronajímatelky (uzavřely jsme dohodu). Teď mi přišla upomínka od elektráren, že jim dlužím za elektřinu. Já však v bytě už nebydlím a ani nevím, zda v něm někdo bydlí. Jak se mám bránit? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v první řadě je důležité, kdo má smlouvu se společností, která do bytu dodávala elektřinu.

Z Vašeho dotazu však soudíme, že jste s nimi měla smlouvu uzavřenou Vy. Je proto potřebné podívat se do této smlouvy a ověřit si, jakým způsobem bylo potřeba ji ukončit. Nepíšete, že jste ji ukončila, proto předpokládáme, že k jejímu ukončení nedošlo. Pokud tomu tak je, vymáhá po Vás společnost peníze oprávněně – z jejich hlediska jste spolu stále ve smluvním vztahu.

Jaký je v tomto případě možný postup? Nejprve je potřeba nahlédnout do dohody uzavřené  s pronajímatelkou, zda zde není upraveno, že smlouva bude převedena 1) na ni nebo 2) nové nájemníky. Důležité také je, zda jste jí např. dala plnou moc k převodu smlouvy o dodávce energií na její osobu.

Pokud jste výše uvedené dohodly,lze se peněz domáhat  1) po ní (z titulu náhrady škody) či  2) po novém nájemníkovi (z titulu bezdůvodného obohacení). Není vyloučeno, že by toto mohlo být i v protokolu o předání bytu, vyhotovovaly-li jste jej. Jestli zde takové ustanovení není, doporučujeme kontaktovat bývalou pronajímatelku a zjistit, zda je byt pronajímán a pokud ano, zkusit po nájemnících vymáhat opět tzv. bezdůvodné obohacení.

V každém případě doporučujeme smlouvu, pokud stále trvá, neprodleně ukončit, popř. si zjistit, zda není možné ji převést na majitelku či nové nájemníky (pokud by hrozily nějaké smluvní sankce za ukončení, někdy se stává, že je smlouva na dobu určitou). V případě, kdy by dodavatel el. energie vyžadoval u převodu smlouvy či jejím ukončení přítomnost Vás obou, bude nutné pronajímatelku požádat buď o udělení plné moci či doprovod k dodavateli energií. Pronajímatelku byste také mohla v tomto případě upozornit, že v případě kdy odmítne součinnost, bude odběrné místo v jejím bytě zrušeno a ona bude nucena hradit jeho nové zprovoznění.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.6.2014