Dluh na nájmu u bytového družstva

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně dluhů a družstevního bytu. můj manžel do manželství přinesl družstevní byt, který zrekonstruoval….na tom jsme již dělali společně. Nicméně, jsme nevěděli co s ním, zda pronajímat či prodat (to mi teda alespoň tvrdil), ale jak jsem před včerejškem zjistila, tak to bylo malinko jinak, prostě tam rok a něco neplatil nájem, takže ho oni prý kontaktovali telefonicky, aby zaplatil vzniklý dluh..nicméně dál neplatil. Došlo to až k tomu, že oni tvrdí, že jim přestal brát telefony atd. Tak mu poslaly nějaké veřejné dopisy…něco, že ho představenstvo varuje a pak, že valná hromada mu bere vlastnické právo…což jsem toto všechno zjistila před 2 dny. Též jsem taky zjistila, že na to odebráni vlastnických práv již proběhla i lhůta…asi měsíc..nevím, přesně…nicméně, mi sekretářka poradila, abych napsala nějakou žádost té valné hromadě, že ta by potom mohla případně manželovi ta práva navrátit (ale že o tom pochybuje, ale v moci té hromady to prý je) a pak, že pokud to neschválí, tak že máme počkat na nějaký dopis od soudu (myslím, že soudní vystěhování) a proti tomu se odvolat a tím se prý všechno dostane k soudu či co a bude se to řešit. Dotaz tedy je, mohu ještě za něj nějak uhradit dluhy?

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že manžel je majitelem členského podílu v bytovém družstvu, který nabyl před manželstvím, tudíž (pokud jste si neujednali rozšíření společného jmění manželů) tento podíl nepatří do společného jmění. Na druhou stranu uzavřením manželství vám vznikl společný nájem manželů.

Také z něj vyplývá, že manžel neplatil řádně své závazky vůči družstvu. Družstvo může v krajním případě, kdy některý z členů neplní (i přes písemnou výstrahu představenstva družstva) své povinnosti, tohoto člena z družstva vyloučit.

S ohledem na význam dopadu vyloučení z bytového družstva krátce zmíníme i tento proces.

Vyloučení musí být členu družstva písemně oznámeno, pokud stanovy družstva nestanovují jinak, rozhoduje o něm představenstvo. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k členské schůzi. Právo podat odvolání má vyloučený člen tři měsíce ode dne, kdy se dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Jestliže není v této lhůtě právo uplatněno, zanikne. Pokud členská schůze potvrdí rozhodnutí představenstva o vyloučení člena družstva, může se člen obrátit na soud. Soud posuzuje, zda, je nebo není vyloučení v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. I zde je ovšem lhůta. Návrh musí být podán do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, popř. nebyla-li řádně svolána, do 3 měsíců ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o jejím konání,  nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání. Pokud není, právo podat jej zaniká.

Výše uvedené a další informace naleznete zde: http://www.denik.cz/trendy/rady-odbornika-potrebujete-bydleni-nechte-si-poradit-20140520-0awh.html

Nyní k Vašemu dotazu – dluhy související s družstevním podílem za manžela uhradit můžete, dokonce, pokud jsou to dluhy vzniklé za manželství, je to i žádoucí, neboť by se mělo jednat o dluhy, které jsou součástí společného jmění manželů (vznikly za manželství a vztahují se k vašemu společnému nájmu). Nelze však říci, jak na toto zareagují ostatní členové družstva. Určitě to však stojí za pokus – družstvo by s nejvyšší pravděpodobností stejně tak jako tak své pohledávky vymáhalo.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 31.5.2014