Dluh na výživném a trest odnětí svobody

Kategorie: Výživné

Dotaz:

Dobry den, jak dlouho trva, nez me zavrou, kdyz neplatim vyzivne. Prisel jsem o praci a nemam z ceho to platit.

Odpověď:

Dobrý den,

patrně máte na mysli na ustanovení § 196 zákona č. 40/2009 Sb. (Trestní zákoník) o zanedbání povinné výživy. Uvedenou skutkovou podstatu lze naplnit, byť i z nedbalosti, neplněním své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce. Trest odnětím svobody může soud vyměřit v případě spáchání trestného činu z nedbalosti až na dobu jednoho roku, pokud byl prokázán úmysl je sazba vyšší.

Nemusí se však jednat o nepodmíněný trest odnětí svobody. Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu. V praxi bývá u „prvotrestaných“ ukládán podmíněný trest.

Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let a může uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti. Mimo jiné kupříkladu uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku, nebo aby se zdržel řízení motorových vozidel (Toto přiměřené omezení soud uloží zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována.).

V neposlední řadě je vhodné projevit alespoň snahu ohledně placení výživného. I k této snaze bývá v trestním řízení přihlíženo.

Podstatné je samozřejmě i to, zda je vůbec podáno trestní oznámení. Jak dlouho pak trvá samotné trestní řízení Vám konkrétně říci nedokážeme, zároveň nelze dopředu říci, jaký trest by Vám soud uložil. .

Uvádíte, že jste přišel o práci – doporučujeme zvážit také možnost požádat o snížení výživného. Možnost podání návrhu na zvýšení či naopak snížení mají jak oprávněný (dítě, případně nezletilé dítě zastoupené zákonným zástupcem) tak povinný v situaci, kdy dojde ke změně jejich poměrů (u dítěte se obvykle jedná o zvýšení nákladů na potřeby dítěte, u povinného ztráta zaměstnání, nemoc, invalidita apod.). Návrh na snížení výživného má cenu, i v případě kdy byste dlouhodobě nebyl schopen ho hradit vůbec nebo v minimální míře. Za dobu neplacení výživného Vám roste dluh na výživném, který je již nyní vymahatelný. Zde platí úměra – čím vyšší stanovené výživné, tím vyšší dluh.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.6.2014