Dluh na výživném a oddlužení povinného II.

Kategorie: Oddlužení a Výživné

Dotaz:

Dobrý den, jak už jsem jednou psal, otec mi dluží na výživném a teď jsem zjistil, že mu bylo oddlužení povoleno. Mám tedy poslat přihlášku? Díval jsem se, jak vypadá, ale některé položky v ní nechápu, kde by mi s tím pomohli?

Odpověď:

Dobrý den,

ano, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené soudem.  Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné a to včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Nicméně pohledávky na výživném ze zákona představují tzv. pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a jako takové se uspokojují průběžně a především kdykoli z majetkové podstaty během insolvenčního řízení. Není tedy nutné ani vyplňovat klasickou přihlášku. Doporučujeme však neprodleně kontaktovat insolvenčního správce a doložit mu Váš nárok. Kontakt na něj naleznete na isir.justice.cz, pokud zadáte jméno Vašeho otce a podíváte se do průběhu řízení.

Další informace o oddlužení naleznete např. na http://insolvencni-zakon.cz/ a také zde http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/.

V případě potřeby osobní konzultace můžete využít některou z bezplatných poraden, kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 7.6.2014