Dluh na výživném

Kategorie: Výživné

Dotaz:

Dobrý den, otec už mi několik měsíců neplatí výživné, musím na něj dát trestní oznámení, když chci požádat o exekuci? A z čeho mi to ale bude platit, když ho zavřou? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v tomto případě se můžete rovnou obrátit na soudního exekutora nebo podat návrh na výkon rozhodnutí více viz http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/zahajovaci-faze/

Předpokladem zahájení vymáhání exekuce totiž  je, že máte tzv. pravomocný a vykonatelný exekuční titul, což je např. právě soudní rozsudek, kterým byla otci stanovena povinnost platit příslušné výživné. Výživné přitom je přednostní pohledávkou, takže pokud je proti dlužníkovi vedeno více exekucí najednou, má výživné přednost před ostatními pohledávkami.

Z dotazu není zcela jasné, zda jste či nejste zletilá. V případě Vaší nezletilosti nebo v případě vymáhání dlužného výživného z této doby, lze využít i možnosti pozastavení řidičského oprávnění povinného.  Tento krok  mnohdy znamená impuls pro uhrazení dlužného výživného (tuto formu vymáhání dluhu lze však učinit pouze pomocí soudního exekutora nikoliv vykonavatele).  Zároveň by o exekuci musel požádat Váš zákonný zástupce, tj. pravděpodobně matka. V případě zletilosti tato forma exekuce možná není.

Další informace o exekuci naleznete např. na http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/.

Neplatič výživného může být také trestně stíhán, pokud neplní svoji vyživovací povinnost po dobu delší než čtyři měsíce (nejen po sobě jdoucí), případně se úmyslně vyhýbá plnění své vyživovací povinnosti, např. bezdůvodně zanechal lépe placeného zaměstnání, ukončil pracovní poměr na dobu určitou a koná jen příležitostné sezónní práce, zatajuje příjem. Tím, že podáte trestní oznámení, můžete „motivovat“ dlužníka k plnění svých povinností pod hrozbou případného odsouzení za trestný čin zanedbání povinné výživy. Je však třeba poznamenat, že případné odsouzení neplatiče v trestním řízení samo o sobě nevymůže dlužné alimenty.

Pokud by vůbec došlo k odsouzení k nepodmíněnému odnětí svobody (šel by do vězení), může být samozřejmě namístě otázka, kterou jste si sama položila. Jinými slovy pravděpodobnost, že by dlužník platil výživné, by skutečně mohla být ještě nižší (závisí to na konkrétních okolnostech – např. jestli má majetek, který by šel prodat, zda by ve vězení pracoval apod.). V tomto případě často přichází na úřadu uplatnění vyživovací povinnosti mezi příbuznými (obvykle prarodiči).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.6.2014