Dluh u dopravních podniků – ukradený občanský průkaz

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, prosím o radu v následující situaci. Známému nyní přišel exekuční příkaz na dluh u dopravního podníku Hl. m. Prahy. Říká, že dluh ale nemohl vzniknout, protože žil několik let na ulici a většinou u sebe neměl žádné doklady (krádeže). Nyní již asi 11 let vede normální život, pracuje a má přítelkyni a dítě. Myslíte, že je zde možnost uspět s návrhem na zastavení této exekuce? Uživatel se o ní dozvěděl až nyní z exekučního příkazu. Poštu si v daném období nemohl vyzvedávat, protože žil na ulici a trvalé bydliště měl hlášeno jinde. Což bude asi problém, že? Ale i kdyby, jedná se o neoprávněnou exekuci, protože se někdo musel prokázat jeho občanským průkazem. Může to doložit potvrzením z městského úřadu, kdy žádal o vydání nových dokladů. Tam mu to však nechtějí vydat a doporučují podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Poslal na exekutorský úřad dopis s těmito informacemi a také doklady o výdajích rodiny, do kterých hodně zasahují srážky této exekuce. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

obáváme se, že kámen úrazu bude opravdu nejspíš v doručování. Protože kdyby si známý zásilky od soudu přebíral, mohl se v průběhu soudního řízení bránit. Jednou cestou tak je zkusit napadnout právě to doručení – tedy, že nebylo doručeno řádně a věřitel tak nedosáhl exekučního titulu (tj. zde pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu). Vzhledem k novele občanského soudního řádu z 1. 7. 2009, která zpřísnila podmínky doručování, je však pozdější napadení doručování zásilek od soudu mnohem náročnější. Teoreticky nelze vyloučit ani promlčení – zde je však potřeba znát přesná data týkající se nalézacího (zde soudního) řízení a exekučního řízení (zejm. doba mezi tím, kdy věřitel získal exekuční titul a jeho zahájením).

Nedokážeme však odhadnout úspěšnost výše uvedených možností, obecně totiž platí, že v exekuci už je bohužel pozdě řešit okolnosti vzniku dluhu.

Zkuste doporučit známému, aby zvážil navštívit některou z bezplatných poraden (http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/) i se všemi dokumenty, které k exekuci má a ještě předtím, by bylo vhodné požádat o nahlédnutí do spisu u soudu, v jehož obvodu měl v době vzniku dluhu bydliště, a který o jeho povinnosti dluh zaplatit rozhodoval. Z dokumentů, které ve spise nalezne bude také možné zjistit, kam a jak mu bylo doručováno.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 7.9.2015