Dluh na výživném po skončení vyživovací povinnosti

Kategorie: Exekuce a Výživné

Dotaz:

Dobrý den,
na Vaší stránce jsem si přečetla jeden dotaz o vymáhání dlužného výživného po neplatícím otci. Mám podobný problém. Chtěla bych se zeptat, zda a jak dlouho zpátky je možné dlužné výživné vymáhat. Můj otec mi totiž stále ještě dluží asi deset tisíc na výživném. Tyhle peníze mi měl vyplatit v uplynulém roce – dluží za několik měsíců. Několikrát jsem se ho na to ptala, kdy zaplatí a on vždycky odpověděl, že nemůže, ať počkám. Teď už se živím sama, mám po škole. Když jsem s ním nedávno mluvila, tak mi řekl, že teď už si vydělávám sama a jsem plnoletá, takže už ty peníze nepotřebuju. Můžu je po něm nějak vymáhat?
Děkuju

Odpověď:

Dobrý den,

předpokládáme, že vyživovací povinnost Vašemu otci stanovil soud.

Dlužné výživné lze vymáhat i zpětně. Vyživovací povinnost jako taková se nepromlčuje, promlčují se však jednotlivé splátky. Promlčecí lhůta jsou tři roky, každá ze splátek má „svojí“ promlčecí lhůtu. Je proto vhodné stihnout v této lhůtě obrátit se na exekutora nebo soudního vykonavatele. Pokud byste tuto lhůtu nestihla a otec dal námitku promlčení, vymáhání promlčených splátek by bylo zastaveno (těch nepromlčených samozřejmě ne).

Rozhodnutí soudu, ve kterém je otci stanovena výše výživného, totiž představuje exekuční titul, na základě kterého lze dlužné výživné vymáhat prostřednictvím exekuce. Můžete se tedy obrátit na soukromého soudního exekutora nebo využít možnosti výkonu rozhodnutí. Více informací o rozdílech mezi výkonem rozhodnutí a exekucí naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/zahajovaci-faze/. Výživné je tzv. přednostní pohledávkou, takže i pokud je proti dlužníkovi vedeno více exekucí (výkonů rozhodnutí) najednou, má výživné přednost před ostatními pohledávkami.

Další informace o problematice exekucí naleznete např. na http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/.

Neplatič výživného může být také trestně stíhán, pokud neplní svoji vyživovací povinnost po dobu delší než čtyři měsíce (nejen po sobě jdoucí), případně se úmyslně vyhýbá plnění své vyživovací povinnosti, např. bezdůvodně zanechal lépe placeného zaměstnání, ukončil pracovní poměr na dobu určitou a koná jen příležitostné sezónní práce, zatajuje příjem. Tím, že podáte trestní oznámení, můžete „motivovat“ otce k plnění svých povinností pod hrozbou případného odsouzení za trestný čin zanedbání povinné výživy. Je však třeba poznamenat, že případné odsouzení neplatiče v trestním řízení samo o sobě nevymůže dlužné alimenty.

Pro úplnost dodáváme, že skutečnost, že jste již „soběstačná“ a vyživovací povinnost zanikla neznamená, že otec nemá povinnost doplatit dlužné výživné z doby, kdy ještě tato jeho povinnost trvala.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8.6.2014