Dluh vzniklý za manželství

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Pujcka a rozvod manzelstvi

Za doby trvani manzelstvi (jeste v roce 2013, tj v dobe platnosti stareho obc. zakoniku) jeden z partneru uzavrel v bance smlouvu o pujcce ve vysi cca 200 tisic. Druhy z partneru o teto pujce nevedel, protoze v te dobe jiz zili oddelene a byl podan navrh na rozvod manzelstvi. Vzhledem k vysi pujcky a faktu, ze spolu jiz nehospodarili, nebyla pujcka pouzita na obstarávání obvyklých a běžných
potřeb rodiny. Nasledne doslo k rozvodu manzelstvi. Nekolik mesicu po rozvodu prestal prvni z byvalych manzelu pujcku splacet.

Doslo ke vzniku dluhu v dobe sjednani pujcky nebo az pri prvni nezaplacene splatce?
Jinymi slovy za trvani manzelstvi nebo po rozvodu?

Je mozne vymahat dluh po druhem z manzelu? Muze druhy z manzelu pripadnemu vymahani nejak preventivne predejit, napr. zaslanim prohlaseni bance, že závazek vznikl bez jeho souhlasu?

Predem dekuji.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve se zastavíme o Vaší první otázky, která se vztahuje ke vzniku závazku, zároveň předpokládáme, že smlouvou o půčce máte na mysli smlouvu o úvěru. O vzniku úvěru lze hovořit poté, co banka s dlužníkem uzavře smlouvu o úvěru a následně mu poskytne úvěrové peníze.

V zásadě se jedná o odpověď na Vaši otázku, zda došlo ke vzniku dluhu v době sjednání půjčky nebo až při první nezaplacené splátce. Ke vzniku dluhu tedy došlo ještě za trvání manželství. Zároveň zmiňujete, že v době sjednání půjčky byl již podán návrh na rozvod. Pakliže se jednalo o rozvod sporný a doposud neproběhlo vypořádání společného jmění manželů, lze v jeho rámci tuto skutečnost zohlednit – tj. v případě vypořádání společného jmění soudem je možné žádat, aby soud rozhodl, že odpovědnost za splnění tohoto závazku nesl manžel, který ho sjednal – lze argumentovat, že se jednalo o závazek, který vznikl bez vědomí a souhlasu druhého z manželů a v době, kdy již docházelo k rozpadu manželství. V neposlední řadě lze poukázat na jeho výši, který by byla ještě za „starého“ občanského zákoníku patrně hodnocena jako nepřiměřená (nezmiňujete se o Vašich majetkových poměrech, nicméně částka 200 tisíc Kč obvykle není běžná).

Návrh na vypořádání společného jmění manželů může podat kterýkoliv z bývalých manželů. V případě potřeby je možné využít služeb některé z občanských poraden, kde pracovníci poskytnou vzor a vysvětlí, jak ho sestavit a k jakému soudu ho podat. Seznam občanských poraden včetně kontaktů je zde. www.obcanskeporadny.cz

Kromě podání návrhu na vypořádání společného jmění manželů, je na místě, aby ten z manželů, který dluh nepodepsal, co nejdříve (dle zákona bez zbytečného odkladu) oznámil věřiteli, že daný závazek vznikl bez jeho vědomí, že s ním nesouhlasí a že tímto způsobem vyjadřuje nesouhlas ve smyslu § 732 nového občanského zákoníku. Jeho znění naleznete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2

V případě, že je závazek ve stadiu exekuce, je vhodné vyjádření nesouhlasu zaslat na vědomí také pověřenému exekutorovi.

Vyjádření písemného nesouhlasu vůči věřiteli neznamená, že by exekuce na majetek patřící do společného jmění manželů byla zastavena. Dojde však k tomu, že může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno, tj. polovina majetku ve společném jmění manželů měla zůstat. Pro úplnost dodáváme, že dokud zaniklé společné jmění není vypořádáno, použijí se pro ně přiměřeně ustanovení o společném jmění manželů. Což znamená, že by exekutor mohl zkusit postihnout část společného jmění manželů (pokud manžel, který závazek nepodepsal, nevyjádří svůj nesouhlas, tak celé).

Exekutor by však neměl postihnout mzdu a účet manžela, který závazek nepodepsal, jelikož dle §262a odst. 2 občanského soudního řádu lze exekučně postihnout mzdu a účet manžela povinného pouze tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. V případě, že již došlo k rozvodu, není naplněn první z předpokladů tj. neboť se už nejedná o manžele.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 1.8.2014