Dluhy a manžel neznámého pobytu

Kategorie: Ostatní a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
jsem matkou nezletilé dcery a jsem zatím v domácnosti.

Minulý rok v listopadu jsem podala žádost o rozvod se svým manželem, z několika – klasických – důvodů – alkohol, nevěry…

Nejdříve mi vyhrožoval, že rozvod nezvládnu finančně, máme hypoteční smlouvy u Modré pyramidy, následně mi vyhrožoval, že spáchá sebevraždu. Dokonce mi vyjmenoval postupně 3 různé způsoby, jakými ji spáchá, pokud žádost nestáhnu. Nestáhla jsem ji, v únoru jsem odjela s dcerou na hory a po příjezdu jsem doma našla pouze nenávistný vzkaz. Sebral investiční zlato, které jsme roky nakupovali, nenechal tady ani korunu, abych mohla živit sebe a dceru, musela jsem zrušit veškeré pojistky a spoření, které bylo zrušit možné. Byly mi přiznány dávky hmotné nouze pro mě a dceru ve výši 5.280,- Kč/měsíc. Splácím moje a manželovy společné závazky, které dohromady s inkasem dosahují částky okolo 35.000,- Kč. Do toho mi stále chodí – resp. jemu – dopisy z bank, kde nehradí debetní položky, svoje nějaké splátky, nemám tušení, co všechno a jen čekám, kdy přijde exekutor. Manžel je od jara  pohřešovaný, neozval se ani dceři, ani svým dětem z bývalých 2 manželství. Z jeho práce přišla výpověď , jelikož se nedostavil (to už někdy v březnu). U soudu není doposud ani upravena péče o dítě, protože se manžel nedostavuje, nemám tedy určenou výši výživného. Poslední zpráva ze září je, že mi soud určil opatrovníka, ale stání nařízeno ještě není. Manžel nepřispívá na nic, ale údajně – dle policie – čerpá ze svých účtů někde v zahraničí, odkud, to nevím.

Nevím už, co mám dělat, za chvíli to bude rok, co jsem žádost o rozvod podala. Platím za něj dokonce i paušál za mobilní telefon, který nevyužívá, protože smlouva operátora je uzavřená s manželem. To samé, majetek pořízený na dluh – prý jako investice do budoucna pro dceru – je napůl, tudíž to bez něj nemůžu ani prodat, ani pronajmout.  Nejspíš mi lhal i o svých příjmech, tvrdil, že jinak než na dluh pořizovat nemůžeme, ale po jeho zmizení jsem našla daňová přiznání – poslední za rok 2013, které tomu neodpovídá. Netuším, kolik a kde má peněz, nikdy jsem mu do toho nemluvila – vím, moje chyba. Máme 2 auta, obě opět psaná na něj.

Poradí mi prosím někdo, co mám dělat? Onsi takové splátky dovolit mohl, já si je dovolit nemůžu, nechci s dcerou skončit na ulici. Od listopadu budu mít zaměstnání, ale v čistým mi to nepokryje ani náklady, kde je pak péče o dítě a o mě?

Než odešel, sobecky prohlásil, že s rozvodem nesouhlasí, přestože mohl vidět dceru kdykoliv by chtěl, že chce „všechno nebo NIC“ a podle toho se zařídil…

 

Budu vděčná za každou pomoc.

Hezký den

 

Odpověď:

Dobrý den,

z  Vámi popsané situace jsme dovodili, že doposud není uzavřeno opatrovnické řízení (řízení, ve kterém se řeší otázka výchovy a výživy dítěte), současně platí, že dokud nebudou upraveny poměry dítěte (tj. nebudete mít pravomocný rozsudek z opatrovnického řízení), nemůže dojít k rozvodu. Postup, kdy soud manželovi jmenoval opatrovníka je v souladu se zákonem.  Kromě čekání na rozhodnutí soudu můžete ještě učinit opatření popsané níže.

Vzhledem k tomu že Vám nyní není hrazeno výživné ze strany otce dítěte, a pravděpodobně by nepomohlo ani předběžné opatření, jelikož je otec neznámého pobytu. Je možné zkusit zvážit podání návrhu na stanovení výživného prarodičům – pokud zde jsou a je reálné, že by byli schopni vyživovací povinnost plnit. Nejprve je můžete zkusit sama zkontaktovat a požádat o pomoc. Pokud by nereagovali nebo pomoc odmítli, můžete se obrátit na příslušný Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), a probrat s Vaší sociální pracovnicí další kroky tj. podání návrhu na stanovení výživného prarodičům, případně podání předběžného opatření ve stejné věci. Pro úplnost ještě dodáváme, že  při posuzování schopností plnit vyživovací povinnost prarodičů, se posuzují obojí prarodiče. Pokud Vám tedy Vaši rodiče pomáhají, je potřeba tuto skutečnost soudu doložit tj. prokázat, že svoji povinnost plní dle svých možností a schopností.

Po rozvodu manželství můžete žádat soud i o vypořádání společného jmění manželů (dole jen „SJM“). Jinak k němu dojde po uplynutí tří let od zániku jmění (nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství). U tohoto způsobu vypořádání platí, že ostatní majetková práva (včetně nemovitostí), pohledávky a dluhy náleží společně oběma, přičemž se vychází z předpokladu, že, že podíly bývalých manželů jsou stejné.

V současné době také můžete vyjádřit nesouhlas s existencí závazků, které vznikly Vašemu manželovi bez Vašeho souhlasu a vědomí. Pokud znáte jména věřitelů či exekutorů (pakliže by se jednalo o závazky, které se dostaly do fáze exekuce), je na místě jim písemně oznámit, že nesouhlasíte s existencí závazků, jelikož jste s jejich vznikem nedala souhlas a ani jste o nich nevěděla. Současně je na místě požádat, aby věřitelé (exekutoři) postupovali dle § 732 Občanského zákoníku. To fakticky znamená, že v případě exekuci by bylo možné postihnout pouze 1/2 majetku ve společném jmění manželů, nikoliv celý jak se by se mohlo stát, pokud byste tento krok neučinila. Vyjádření nesouhlasu je potřeba učinit písemně, ideálně odeslat doporučeně, kopii si ponechat a pokud možno, co nejdříve co se o dluhu dozvíte.

Také si Vás dovolujeme upozornit, že dle novely Občanského soudního řádu a Exekučního řádu nelze od 1. července postihnout příjem manžela povinného (vyjma situace, kdy by byl exekuční příkaz na příjem vydán před 1. červencem). Naopak nově lze od stejného data exekučně postihnout bankovní účet manžela povinného i pro dluhy, které nepatří do společného jmění manželů. Majitel účtu má v tomto případě právo na vyplacení 1/2 peněžních prostředků, které na účtu jsou, zbytek je postižen exekučně. Pokud máte aktivní účet, bylo by vhodné zvážit jeho zrušení.

Dále popisujete, že pro nepřítomnost manžela nemůžete pronajmout vyjmenované nemovitosti. I když se rovněž jedná o nepříjemnou situaci, má řešení. Dle ustanovení § 714 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, může manžel, v případě že druhý z manželů není schopen projevit vůli (při správě majetku), navrhnout, aby souhlas manželů nahradil soud.

Určitě doporučujeme zvážit osobní návštěvu v některé z bezplatných občanských poraden, kde Vám v případě potřeby mohou např. poskytnout i nějaký potřebný vzor či podrobněji vysvětlit vhodný postup, kontakty naleznete na www.obcanskeporadny.cz.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 16.12.2015