Dluhy a spoluvlastnický podíl

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den

jsme tři sourozenci a vlastníme po rodičích každý třetinu chalupy. Já ani sestra žádné potíže nemáme, ale bratr se zadlužil a nezvládá to splácet. Nějakou dobu byl nemocný, pak zase bez práce, takže mu to narostlo tak, že se už obává, aby kvůli tomu neměl exekuce. Takže se rozhodl vyhlásit osobní bankrot. Jenže pak zjistil, že v rámci toho může přijít o tu třetinu chalupy. To bysme samozřejmě byli neradi, abysme tam měli někoho cizího, takže přemýšlíme, co by se dalo dělat. Jenže on tvrdí, že jiné řešení než ten bankort nemá a i kdyby nám to prodal, je to málo. Můžete nám prosím poradit, jak bysme to mohli udělat? Děkujeme za pomoc.

 

Odpověď:

Dobrý den,

nepíšete, v jakém stadiu jsou dluhy Vašeho bratra, tj. zda jsou již vymáhány soudně či exekučně. Pravdou však je, že v tuto chvíli Váš bratr nemůže se svým spoluvlastnickým podílem nakládat jiným způsobem než prodejem a použitím výtěžku z prodeje k úhradě alespoň části dluhů. V případě darování by totiž došlo k poškozování věřitelů (což je trestný čin) a zároveň by zde bylo reálné riziko, že  by darování věřitelé napadli.

Možnosti řešení situace se odvíjí od již zmiňovaného stadia dluhu.

a) Pokud ještě nejsou vymáhány soudně či exekučně, lze prodat bratrův spoluvlastnický podíl některé z Vás (pokud byste byly ochotné a schopné ho zakoupit), přičemž nadále je vázán vůči všem spoluvlastníkům předkupním právem (institut zákonného předkupního práva zanikne  31. 12. 2014). Případně může prodat svůj spoluvlastnický podíl nějaké jiné osobě, i zde je povinnost nabídnout jeho prodej nejprve vám.

b) Dluhy jsou již ve stadiu soudního řízení – pokud bratr není schopen závazky dál splácet, je zde naprosto reálná hrozba, že časem dojde k exekučnímu postižení jeho spoluvlastnického podílu. To vždy nemusí nutně znamenat prodej, bude se však jednat o výrazné omezení v nakládání s jeho spoluvlastnickým podílem. A i případný prodej mimo exekuční dražbu již bude komplikovanější.

c) Dluhy jsou již v exekuci – tento předpoklad se patrně dosud nenaplnil (alespoň nezmiňujete záznam v katastru nemovitostí). Ohledně postižení spoluvlastnického podílu v exekuci viz výše.

Rozdíl mezi prodejem v exekuci a insolvenci je ten, že v případě prodeje majetku v exekuci, jsou uspokojeni z prodeje pouze věřitelé, kteří mají v katastru exekuční příkaz. A často ne všichni, jelikož výtěžek pro ně nepostačí. V exekuci platí základní pravidlo: „Kdo dříve přijde, ten dříve mele“.

Pokud by došlo k prodeji majetku v oddlužení, přičemž by výtěžek pokryl úhradu min. 30 % závazků nezajištěných věřitelů a odměnu insolvenčního správce, vztahuje se na zbývající část závazků „amnestie“, pokud dlužník pro toto splní všechny podmínky – tzn., že je od povinnosti úhrady zbývající části závazků osvobozen. Není také vyloučeno, že v případě, kdy by bratr vstoupil do oddlužení, přičemž by bylo zřejmé, že z prodeje nemovitosti se potřebných 30 % závazků nezajištěných věřitelů a odměna insolvenčního správce neuhradí a zároveň by bratr disponoval příjmem, u kterého tento předpoklad je, nemuselo by k prodeji vůbec dojít.

Pro úplnost dodáváme, že v exekuční i insolvenční dražbě byste měli do konce tohoto roku předkupní právo. Pokud by došlo k prodeji spoluvlastnického podílu podle zákona o veřejných dražbách, bylo by zachováno i v příštím roce.

Pro komplexnější posouzení nutnosti vstupu do oddlužení a splnění podmínek tohoto procesu Vám doporučujeme společně s bratrem navštívit některou z občanských poraden a situaci zkonzultovat osobně. Kontakty naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 16.7.2014