Dluhy manžela před uzavřením manželství

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Prosím o radu:před dvěma měsíci jsem se vdala za muže, který nemá žádný majetek,jeho trvalý pobyt je hlášen na magistrátě města. Já jsem před svatbou již vlastnila byt, který je zatížen hypotékou, kterou pravidelně splácím. Společný majetek nemáme a bohužel, ani předmanž.smlouvu jsme neudělali, věřila jsem, že manžel žádné závazky ani dluhy nemá. Začínám se obávát, že z minulých let má nějaké dluhy či závazky. Mohu se v případě exekuce z jeho viny bránit a jakým způsobem. Bojím se, že v případě exekuce mohu přijít i o své bydlení. Děkuji moc za radu a odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

obecně bohužel nelze možnost exekuce na majetek, který budete mít ve společném jmění manželů nebo Váš účet a mzdu, vyloučit. Exekuce by se ale nemohla týkat nemovitosti, která je ve Vašem výlučném vlastnictví.

V lednu tohoto roku totiž vstoupily v účinnost novely Občanského soudního řádu a Exekučního řádu, které říkají, že majetek patřící do společného jmění manželů lze postihnout exekucí i kvůli dluhům, které jednomu z manželů vznikly před vznikem manželství. Zároveň však ustanovují, že případné zúžení společného jmění manželů a to jak notářské, tak soudní, nemá na toto vliv – v tomto smyslu jste určitě nic nezanedbala, protože ani předmanželská smlouva by situaci nijak neovlivnila.

Pokud by na Váš příjem nebo účet byla nařízena exekuce kvůli dluhům manžela z doby před manželstvím, můžete zcela jistě zkusit podat návrh na zastavení exekuce. Více informací k podání návrhu na zastavení exekuce naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

Nelze také vyloučit, že by exekutoři mohli zkusit pro dluhy před manželstvím postihnout majetek, který byste s  manželem za trvání manželství nabyli. Jedinou obranou je v tomto případě je, neprodleně (ihned jakmile byste se o dluzích dozvěděla) manželovy věřitele informovat, že jste s existencí těchto závazků nesouhlasila a ani o nich nevěděla, tudíž , a že tedy v případě exekučního postižení majetku má dojít k jeho postižení nikoliv v celém rozsahu, ale pouze v rozsahu odpovídajícím vypořádacímu podílu zadluženého manžela (toto vyplývá z § 732 zákona 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku). Tímto krokem,  byste mohla uchránit alespoň část (cca. polovinu) společně nabytého majetku.. Novely obou zákonů jsou však účinné teprve pár týdnů, nedokážeme proto říci, jak bude skutečná praxe vypadat.

Doporučujeme proto jednak sledovat vývoj této oblasti, jednak, je-li to možné, probrat Vaše obavy s manželem a navštívit v případě potřeby některou z bezplatných poraden – kontakty naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 1.2.2014