Dluhy na výživném na děti z předchozího manželství

Kategorie: Exekuce, Společné jmění manželů, a Výživné

Dotaz:

Dobrý den,

můj manžel má dvě děti z předchozího manželství a protože na několik měsíců přišel o práci, nemohl platit celé výživné. Jeho bývalá žena nám teď vyhrožuje, že nám nechá zabavit věci, ačkoliv ví, že většina věcí v bytě je moje a ty peníze jsme opravdu neměli. Tvrdí, že to od letošního roku může. Je to pravda?

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v případě neplnění vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem má bývalá žena Vašeho manžela dvě možnosti řešení situace, přičemž obě může využít současně.

Jedna z nich je linie trestního řízení – v případě, kdy povinný nehradí svoji povinnost, tj. neplatí výživné alespoň po dobu 4 měsíců, může na něj dát oprávněný (v tomto případě matka dětí, pokud jsou nezletilé, zletilé děti již mohou jednat samy) trestní oznámení.

V trestním řízení však jde primárně o potrestání pachatele. Jinými slovy – orgány činné v trestním řízení výživné vymáhat nemohou. Fakticky však povinnému hrozí uložení trestu (podmíněného a v případě opakovaného neplnění nepodmíněného).

Druhá linie je vymáhání dlužného výživného prostřednictvím exekuce (Případně výkonu rozhodnutí, což je obdoba exekuce. Nicméně výkon rozhodnutí provádí nikoliv soudní exekutoři ale soudní vykonavatelé – zaměstnanci soudu.). V obou případech však může být zvolena forma exekuce/výkonu rozhodnutí prodejem movitého majetku. Tuto možnost měli oprávnění i před rokem 2014.

Zmiňujete, že většina věcí v bytě je Vašich. Patrně máte na mysli, že se jedná o věci, které jste nabyla před uzavřením manželství. Pakliže by došlo k jejich postižení v rámci exekučního vymáhání výživného, máte právo se bránit žádostí o vyškrtnutí věcí ze soupisu, kterou je nutné uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste se o provedení soupisu věcí dozvěděla. Zároveň by bylo nutné doložit vlastnictví k Vašim věcem. Pokud by exekutor Vaší žádosti nevyhověl, přichází na řadu uplatnění vylučovací žaloby. Více informací naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/znamypribuzny/bydlim-s-dluznikem/  a vzor žádosti o vyškrtnutí věcí ze soupisu + návrh vylučovací žaloby zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

Předpokládáme také, že se v bytě kde společně s manželem žijete nacházejí též věci, které jste již nabyli za trvání manželství. V tomto případě bude vhodné věřitele (a potažmo exekutora či soudního vykonavatele ) kontaktovat za účelem vyjádření nesouhlasu s existencí dotčeného závazku. Toto právo Vám coby manželce povinného vyplývá z § 732 Nového občanského zákoníku.  Vyjádření dotčené nesouhlasu neznamená, že se vymáhání výživného zastaví. V případě, že svůj nesouhlas vyjádříte, může dojít k postižení majetku ve společném jmění manželů pro dluhy Vašeho manžela na výživném (či jiné, pokud by existovaly) pouze do výše vypořádacího podílu tj. bylo by možné postihnout „pouze“ polovinu majetku ve Vašem společném jmění manželů. Jestliže byste věřitele nekontaktovala a nesouhlas nevyjádřila, bylo by možné pro dluhy Vašeho manžela postihnout majetek ve společném jmění manželů bez omezení, resp. jediným omezením by byl zákonný výčet majetku, který nelze exekučně postihnout.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 6.6.2014