Dluhy po rozvodu

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, za trvání manželství jsem přistoupila na konsolidaci manželových půjček, které způsobil svým gamblerstvím- na což mám důkazy, a konsolidaci ve výši 780tisíc kč, pod psychickým tlakem, podepsala .Jako zástava byl zastaven byt jeho rodičů. Za necelý rok došlo k rozvodu a v té době narostly další jeho půjčky na 300tisíc kč. Ve vyrovnání sjm bylo dohodnuto, že já zaplatím 300tisíc nových půjček (které jsem okamžitě uhradila ) a on se zavázal platit konsolidaci. Exmanžel nepracuje, nemá žádný majetek a dluh neplatí . Při jeho žádosti o oddlužení mu toto bylo zamítnuto. V současné době byla na mě podána žaloba o splacení celého dluhu ze strany banky, který činí dnes 740tisíc kč… Mám, prosím, nějakou šanci, že nebudu muset tento dluh platit ? Děkuji moc za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

pro přesnější odpověď bychom potřebovali znát datum rozvodu a vypořádání – na přelomu let 2013/2014 se totiž měnila legislativa

Nicméně prozatím budeme vycházet z toho, že se obojí odehrálo v r. 2014, popř. později.

Dle ustanovení § 737 Občanského zákoníku: „(1) Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její právo vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné. (2) Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.“

Dohoda o vypořádání majetku a závazků je závazná pouze pro Vás a Vašeho bývalého manžela. Pokud by ji však věřitelé shledali jako je poškozující, mohli by ji napadnout a exekučně postihnout majetek, který byl předmětem vypořádání. Zároveň je důležité, že jste pod dluhem byla podepsaná – nebyl to tedy dluh vzniklý bez Vašeho vědomí a souhlasu (i když, jak uvádíte, to bylo pod psychickým tlakem – ten byste však musela prokázat).

Nicméně to, že věřitelé vymáhají celou částku po Vás, je postaveno na tzv. vnější odpovědnosti Vás a bývalého manžela, existuje také tzv. vnitřní odpovědnost mezi vámi dvěma  – tzn., že to, co zaplatíte nad rámec Vašeho domluveného podílu, můžete vymáhat po něm. Zde je však potřeba brát na zřetel i případné promlčení.

Pokud je to pro Vás možné, doporučujeme zvážit návštěvu některé z bezplatných poraden, kde budete moci ukázat i příslušné dokumenty, kontakty naleznete zde:

http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29.12.2015