Dluhy před manželstvím a vypořádání SJM

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, potřebuji poradit. Budu se s manželem rozvádět a nejsme schopni se dohodnout na SJM, ale chci se optat na to jak je to z dluhy před manželstvím – manžel jich má hodně. A také jsem si v manželství brala půjčku na byt-nájem, kauce, provize. Momentálně ji neplatím, ale chtěla bych, ale i chci aby ji platil on. Jak se toto řeší ve SJM? Budu podávat žalobu na SJM. Děkujiu.

Odpověď:

Dobrý den,

v případě rozvodu manželství je předmětem vypořádání společného jmění manželství pouze majetek a dluhy nabytý za trvání manželství, přičemž současně musí být splněna podmínka, že se jedná o dluhy patřící do společného jmění manželů.

V případě, kdy má Váš manžel dluhy z doby před uzavřením manželství, nebudou tyto dluhy řešeny v rámci vypořádání Vašeho společného jmění manželů. Pro tyto dluhy Vám nemůže být exekučně postižena Vaše mzda ani Váš bankovní účet. Nicméně je na místě Vás upozornit, že do doby než bude Vaše společné jmění manželů vypořádáno, je možné exekučně postihnout majetek patřící do společného jmění manželů. Jinými slovy – pokud jste s manželem za trvání manželství koupili automobil, není vyloučeno, že by mohl být exekučně postihnut pro dluhy, které Vašemu manželovi vznikly před uzavřením manželství. V tomto případě je možné se bránit tzv. vyjádřením nesouhlasu, který se zasílá věřiteli a pokud je závazek ve fázi exekuce také také pověřenému exekutorovi více viz http://www.dluhovylabyrint.cz/dotaz/exekuce-na-manzela-povinneho-pro-dluhy-pred-manzelstvim/

Ve svém dotazu také uvádíte, že jste si brala za doby manželství půjčku určenou na úhradu nájmu a kauce. V tomto případě se opravdu jedná o dluh patřící do Vašeho společného jmění manželů. A je pravda, že v situaci, kdy jste ho podepsala Vy, tak ho může věřitel primárně vymáhat po Vás. Současně však máte pravdu, že by se na úhradě tohoto dluhu měl podílet i manžel. Jednou z variant je, že se na tomto postupu s manželem dohodnete v rámci smlouvy o vypořádání společného jmění manželů (v případě rozvodu dohodou je potřeba v této smlouvě řešit také kromě vypořádání společného jmění otázku bydlení a případnou vyživovací povinnost). Nicméně i v situaci, kdy se nebudete rozvádět dohodou, není vyloučeno po rozvodu uzavřít již zmiňovanou dohodu o vypořádání společného jmění manželů. Jestliže se s manželem nebudete schopni na vypořádání společného jmění manželů dohodnout, můžete v rámci 3leté lhůty, která začíná běžet nabytím právní moci rozsudku o rozvodu, podat žalobu na vypořádání společného jmění manželů. V žalobě pak můžete žádat, aby soud rozhodl, že jste oba povinni tento dluh splatit rovným dílem.

Nicméně i když soud takto rozhodne a manžel dluh nezačne splácet, primárně může „jít“ věřitel po Vás a Vy pak máte právo tento dluh (resp. odpovídající díl) vymáhat po bývalém manželovi.

Pro úplnost dodáváme, že v případě, kdy nedojde v rámci tříleté lhůty k vypořádání společného jmění manželů dohodou nebo soudně, nastává tzv. vypořádání fikcí času, tzn. že věci, které dotčený bývalý manžel používá pro potřeby své a své domácnosti, patří výlučně jemu, o ostatním majetku a závazcích platí, že přecházejí do podílového spoluvlastnictví, kde oba díly jsou stejné.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8.11.2014