Ochrana před dluhy z doby před manželstvím

Kategorie: Ostatní a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat… V březnu roku 2013 jsem se provdala, nicméně až nyní jsem zjistila, že je manžel hrozně zadlužený, nějaké dluhy jsem za něj uhradila, ale je tam ještě několik dalších problémů. Vím, že od ledna tohoto roku je v občanském zákoníku, že dluhy některého z partnera před manželstvím jsou nově i dluhy partnera (v manželství). Zajímalo by mě, zda se mohu nějak bránit, když jsem vůbec o ničem z tohoto nevěděla. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

je pravda, že nový občanský zákoník přináší v oblasti dluhů a společného jmění manželů některé novinky. Jednou z nich je i §732, který říká:

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Tento paragraf neznamená, že by dluh vzniklý před manželstvím patřil automaticky i druhému manželovi. Dává mu však možnost částečné obrany v situaci, kdy je kvůli tomuto dluhu postižen majetek ve společném jmění manželů. Pokud co nejrychleji kontaktuje věřitele (písemně, ideálně doporučeně) a upozorní jej/je, že se jedná o dluh vzniklý před manželstvím a tudíž lze postihnout jen tzv. vypořádací podíl manžela, dosáhne toho, že nelze postihnout celé společné jmění. To např. znamená, že jestliže by měli manželé ve společném jmění manželů dům, šlo by postihnout jen jeho část (zpravidla polovinu).

Pro úplnost dodáváme, že pro dluhy vzniklé před manželstvím jednomu z manželů, nelze postihnout mzdu a účet manžela povinného tedy Vás. Pokud by to některý exekutor „zkusil“ je nejprve vhodné ho požádat o zrušení exekučního příkazu a doložit mu vznik manželství. Pokud nebude na Vaši žádost reagovat, lze podat návrh na zastavení exekuce co do formy srážek z Vašeho příjmu více viz http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/srazky-ze-mzdy/

Obáváte-li se proto dluhů z dob před manželstvím, kontaktuje příslušné věřitele – viz výše.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 26.5.2014