Dluhy před manželstvím

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

ráda bych se informovala. Manžel má velké dluhy o kterých jsem před svatbou nevěděla, na jaře tohoto roku celá věc praskla. Manžel není typ člověka, který by to udělal úmyslně. Bohužel přišel o velmi dobře placenou práci a já jsem byla na rizikovém těhotenství a pak už to hrnul před sebou a myslel si, že to zvládne. Nyní se situace stabilizovala. Vše řádně splácíme, i když je to celkem náročné. Manžel má dvě práce. Hodně nám také pomáhají moji a manželovi rodiče. Máme ročního syna a kvůli jeho ochraně bych se ráda zeptala. Všechny dluhy jsou na manželovo jméno a vznikli ještě před uzavřením manželství. Chtěla bych se zeptat. kdyby jsme dále nezvládali splácet nebo by se manželovi něco stalo, co z toho plyne pro mě a pro mého syna? Mám strach z případné exekuce nebo vymáhání dluhů po mě a mém synovi. Případně je možné nějak právně ošetřit, aby jsme s tím já a náš syn neměli nic společného? Manžel s tím souhlasí a nechce, aby to mělo pro nás nějaké důsledky.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve chceme ocenit, že se snažíte získat informace k Vaší situaci s časovým předstihem! Budeme se snažit na Vaše dotazy postupně odpovědět.

Z novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která je účinná od 1. ledna 2014 vyplývá, že nově lze postihnout společné jmění manželů i pro dluhy nespadající do společného jmění manželů (dále SJM) a to jak v případě dluhů z doby manželství, tak dluhů z doby před manželstvím. Přičemž z této novely dále vyplývá, že za majetek v SJM se zde má považovat  i majetek, který není jeho součástí jen kvůli smluvnímu či soudnímu zúžení zákonného rozsahu společného jmění manželů.

Fakticky to znamená, že exekutoři by neměli mít možnost postižení Vaší mzdy (nebo jiného postižitelného příjmů) či Vašeho účtu, jelikož mzdu a účet manžela povinného lze postihnout pouze pro vymožení závazku patřícího do SJM (alespoň toto je jeden z příznivých výkladů současné úpravy). Dále je důležité, že dluhy Vašeho manžela vznikly před manželstvím a také patrně dané exekuce (nebo alespoň část z nich) byly zahájeny před rokem 2013, tudíž by se na ně tato úprava (ohledně možnosti postižení mzdy a účtu manžela povinného kvůli dluhům ze SJM) neměla vztahovat. Pokud by se některý z exekutorů o postižení Vašich příjmů pokusil, je možné se bránit návrhem na částečné zastavení exekuce. Více infomací naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/.

Nelze však vyloučit, že by exekutoři mohli zkusit postihnout majetek, který jste s manželem nabyli za trvání manželství. Jedinou obranou je v tomto případě neprodleně manželovi věřitele písemně informovat, že jste s existencí těchto závazků nesouhlasila a ani o nich nevěděla, tudíž  v případě exekučního postižení majetku má dojít k jeho postižení nikoliv v celém rozsahu, ale pouze v rozsahu odpovídajícím vypořádacímu podílu zadluženého manžela (toto vyplývá z § 732 zákona 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku). Tímto krokem byste mohla uchránit alespoň část (cca polovinu) společně nabytého majetku.

Vzhledem k tomu, že novela umožňuje exekučně postihnout majetek v SJM i v případě smluvního (tj. formou notářského zápisu) nebo soudního zúžení SJM, nemá patrně do doby, než se legislativní výklad této problematiky ustálí, smysl činit kroky směřující k zúžení a následnému vypořádání společného jmění manželů. Zdůrazňujeme, že se jedná o současnost, nelze vyloučit, že se legislativa změní a znovu nastane doba, kdy smluvní či soudní zúžení a následné vypořádání společného jmění manželů bude účinnou ochranou jednoho z manželů.

Také Vás zajímalo, jak ošetřit, abyste Vy ani Váš syn neměli nic společného s manželovými dluhy. Ohledně Vašeho syna Vás můžeme uklidnit v tom smyslu, že jemu odpovědnost za dluhy nevznikla (nejen kvůli jeho věku, ale především z toho důvodu, že není manželovým ručitelem ani spoludlužníkem). A pokud by se s Vaším manželem něco stalo, tak by syn mohl dědictví po otci odmítnout, tj. za dluhy by nenesl odpovědnost vůbec.

Trochu jiná situace je u Vás. Vy jste v tuto chvíli chráněna co do postižení příjmů a účtu, nikoliv však majetku viz výše. V případě smrti Vašeho manžela by došlo nejprve k vypořádání SJM (do kterého by dluhy vzniklé před uzavřením manželství neměly patřit), přičemž polovina společného vypořádaného jmění manželů by zůstala Vám, druhá by byla předmětem dědictví plus by k ní přibyly majetek a závazky vzniklé před manželství. Vypořádání SJM nelze odmítnout, lze se pouze bránit, že některý majetek či závazky do SJM nepatří, dědictví však může i manžel zcela svobodně odmítnout.

Bližší informace k problematice dědictví a dluhů naleznete ještě zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/odborna-sekce/dedicke-rizeni/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 2.2.2014