Dluhy ve společném jmění manželů a jeho zánik rozvodem

Kategorie: Ostatní a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,

momentálně se s bývalou manželkou snažíme o vyrovnání SJM dohodou ale v dohodě mi nesedí, že počítá rozdělení dluhů od doby kdy (bývalá) manželka odešla ze společné domácnosti a né od data zániku manželství. Přitom všude čtu a bývá mi sděleno, že SJM zaniká rozvodem, smrtí nebo prohlášením úpadkem jednoho z manželu. Jak to tedy je nebo kde se moho více dočíst otom, že lze společné dluhy rozdělovat od odchodu (bývalé) manželky?! Pokud to tedy takhle jde.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

Vaše informace jsou správné. Problematiku zániku a vypořádání společného jmění manželů upravují především občanský zákoník – do 31.12. 13 z.č. 40/1964 Sb. – „starý občanský zákoník“, od 1.1. 14 z.č. 89/2012 Sb. – „nový občanský zákoník“.

S ohledem na souvislost Vašeho dotazu s rozvodem nebudeme rozebírat jiné varianty zániku společného jmění, uvedené informace platí tedy pouze pro situaci rozvodu. Zároveň vycházíme z toho, že jste s bývalou ženou neměli rozsah společného jmění upraven (ať už smluvně nebo soudně) odlišně od zákonného rozsahu.

Z obou předpisů plyne, že za takových okolností společné jmění manželů existuje do dne rozvodu, resp. do nabytí právní moci rozsudku o rozvodu (nikoliv do dne, kdy jeden z manželů opustí společnou domácnost, byť trvale). Pokud by tedy dluhy vytvářené Vaší bývalou ženou do dne nabytí právní moci rozsudku o  rozvodu nespadaly do některé z výjimek (např. by se týkaly majetku v jejím výlučném vlastnictví), je nutné je v rámci dohody o vypořádání společného jmění řešit. Zároveň si dovolujeme upozornit, že dohoda zavazuje pouze účastníky, kteří ji uzavřeli (v tomto případě Vás a bývalou manželku) nikoliv  třetí osoby. Jinými slovy – její obsah není závazný pro věřitele, proto u dohody o vypořádání společného jmění manželů nelze vyloučit, že ji věřitelé mohou napadnout např. z důvodu, že je její obsah poškozuje. V situaci, kdy jsou předmětem společného jmění manželů i závazky, je spolehlivější forma vypořádání společného jmění manželů soudní cesta (tj. podání návrhu na vypořádání společného jmění manželů k soudu). Jedná se sice o delší proces, nicméně rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů je závazné pro všechny subjekty – tedy i pro věřitele. Pro úplnost dodáváme, že návrh na zahájení tohoto řízení je nutné k soudu podat před uplynutím tříleté lhůty, která začíná plynout ode dne právní moci rozsudku o rozvodu.

Určitě doporučujeme navštívit některou z bezplatných poraden či právníka a situaci konzultovat osobně. Obecně se dá říci, že problematika vypořádání společného jmění v případě, že v něm jsou závazky, může být relativně dost složitá. Kontakty naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 16.3.2014