Dluhy v zahraničí a jejích vymáhání

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Vzal jsem si pujcku 5000€ v holandsku u banky ing.ale odjel jsem zpet do cr..muzou pp me vymahat dluhy v cr?

Odpověď:

Dobrý den,

s ohledem na stále větší migraci lidí (včetně dlužníků) v rámci Evropské unie, nabylo dne 12. prosince 2008 účinnost účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (dále také jen “nařízení”).  Ode dne 12. prosince 2008 je tedy možné se domáhat vydání evropského platebního rozkazu u všech soudů členských států.

Fakticky to tedy znamená, že i když jste se vrátil zpět do ČR může se holandský věřitel domáhat uhrazení své pohledávky prostřednictvím návrhu na vydání evropského platebního rozkazu. Ohledně místní příslušnosti soudu (tj. který soud má rozhodovat) je možné zjednodušeně říci, že soudní příslušnost se určí místem soudu toho členského státu, ve kterém má žalovaná fyzická osoba své bydliště či žalovaná právnická osoba své sídlo.

Pokud by soud věřiteli vyhověl, tzn. že by rozhodl o tom, že máte dlužnou částku uhradit, a vydané rozhodnutí by nabylo právní moci a vykonatelnosti (dluh byste ve lhůtě stanovené soudem neuhradil), získal by tak věřitel exekuční titul. Exekuční titul by věřitele opravňoval k zahájení exekučního řízení ve státě, kde má dlužník (tedy Vy) bydliště či majetek.

V dotaze také zmiňujete, že Vaším věřitelem je ING společnost, nelze tedy vyloučit, že by holandská pobočka prodala svoji pohledávku české pobočce (či jinému subjektu) – tak by došlo k postoupení pohledávky (pokud tuto možnost tamější zákony umožňují). Tímto krokem by holandský věřitel získal peníze za svoji pohledávku a pro českého by bylo rychlejší a méně nákladnější ji po Vás začít vymáhat v ČR.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vymáhání dluhu ze strany zahraničního věřitele není vyloučeno ani v případě změny pobytu dlužníka.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.5.2014