Dluhy z bývalého manželství a možnost postižení nového manžela

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, potřebuju vědět, jak je to s dluhama s předchozího manželství. S přítelkyní se chceme vzít a ona řeší, jestli nebudu mít problém s dluhama, který udělal její bývalej manžel. Jí kvůli němu vzal exekutor plat i peníze z účtu, ale jak teď ka zjistila, tak to ještě nestačilo a ty dluhy nejsou zaplacený. Bojí se, že když se vezmeme, tak mi taky exekutor sebere plat a dá mi exekuci na účet, když by byla moje manželka.

Odpověď:

Dobrý den

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že dluhy se týkají výlučně bývalého manžela Vaší přítelkyně, tedy již mají i vypořádané společné jmění manželů. Pokud by situace byla jiná, svůj dotaz prosím upřesněte.

V exekuční řízení a rovněž v případě výkonu soudního rozhodnutí lze postihnout pro dluhy, které nepatří do společného jmění manželů majetek ve společném jmění manželů nebo bankovní účet manžela povinného. Nyní nelze postihovat mzdu manžela povinného (výjimku tvoří srážky z příjmu manžela povinného, které jsou prováděny na základě exekučního příkazu vydaného před 1. 7. 2015).

Vzhledem k tomu že neznáme způsob vypořádání společného jmění manželů ani to, jak dlouhá doba uplynula od rozvodu Vaší přítelkyně (po třech letech od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu totiž dochází k vypořádání společného jmění fikcí času – není-li vypořádáno předtím jinak), nemůžeme Vám zcela jednoznačně zaručit, že by nemohlo dojít k postižení Vašeho budoucího společného jmění či účtu např. pokud by sice dluh psán na bývalého manžela, avšak Vaše přítelkyně byla podepsána jako spoludlužnice apod.

V daném případě by byla vhodné jako ochrana do budoucna uzavření předmanželské smlouvy, na základě které byste si smluvně upravili Vaše budoucí majetkové poměry. Za tímto účelem je potřeba navštívit notáře. sepsanou listinu je poté nutné nechat zapsat do veřejného seznamu, který vede Notářská komora ČR – s tím by Vám již poradil dotčený notář. V případě potřeby můžete svoji situaci zkonzultovat v některé z poraden, které poskytují dluhové poradenství viz http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem,

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29.12.2015