Dluhy z doby před manželstvím

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
manželka mi před uzavřením manželství v 12/2013 zamlčela tři exekuce.
Ty byly usnesením OS nařízeny v letech 2011 – 2012.
Týká se těchto exekucí novela z 1.1.2014 aby mohl exekutor postihnout můj majetek, respektive účty, automobil, byt, které jsem nabyl před manželstvím?
Může mi cokoliv postihnout?
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

budeme se snažit postupně odpovědět na Vámi položené otázky. Ve svém dotaze uvádíte, že manželka má dluhy, které jí vznikly před uzavřením manželství. Nezmiňujete se však, zda již byly v rámci běžících exekučních řízení vydány exekuční příkazy, které by se dotýkaly Vaší mzdy, účtu či majetku patřícího do společného jmění manželů. Budeme tedy vycházet z předpokladu, že se tak dosud nestalo, v opačném případě určitě můžete svůj dotaz doplnit. A nyní se podíváme na Vámi zmiňované formy exekuce:

a)  exekuční postižení mzdy – V tomto směru Vás můžeme uklidnit, jelikož dle znění Občanského soudního řádu do 30.6/2015 bylo možné postihnout mzdu manžela povinného pouze pro dluhy spadající do společného jmění manželů, nikoliv pro dluhy vzniklé před manželstvím nebo nepatřící do společného jmění manželů z jiného důvodu. Od 1. 7. 2015 vstoupila v účinnost novela OSŘ, která zcela vylučuje možnost postižení mzdy a účtu manžela povinného. Nicméně dle přechodných ustanovení této novely by již vydané exekuční příkazy na tuto formu exekuce měly zůstat v účinnosti.

b) exekuční postižení bankovního účtu manžela povinného – v tomto směru přinesla změnu již zmiňovaná novela OSŘ, která je účinná od 1. července 2015. Dle ní je totiž nově možné postihnout bankovní účet manžela povinného i pro dluhy, které nepatří do společného jmění manželů. Z druhé strany postihnout lze pouze polovinu finančních prostředků, které jsou na účtu k dispozici, druhou polovinu by Vám na Vaši žádosti byla banka povinna vyplatit. Pro úplnost dodáváme, že předpokladem postižení peněz na bankovním účtu manžela povinného však je skutečnost, že jsou na účtu peníze patřící do společného jmění manželů. Celé znění citované novely naleznete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-139#cast1

c) exekuční postižení majetku patřícího do společného jmění manželů – dle občanského zákoníku lze opravdu pro dluhy druhého z manželů postihnout majetek ve společném jmění manželů, a to i v případě kdy vymáhané dluhy nejsou součástí společného jmění manželů. Tato změna se Vás opravdu dotýká. Zdůrazňujeme však, že lze postihnout pro dluhy nepatřící do společného jmění manželů majetek ve společném jmění manželů, nikoliv Váš osobní např. získaný před manželstvím, dědictvím darováním apod. Jedinou obranou je v tomto případě neprodleně  věřitele Vaší manželky písemně informovat, že jste s existencí těchto závazků nesouhlasil a ani o nich nevěděl, tudíž v případě exekučního postižení majetku má dojít k jeho postižení nikoliv v celém rozsahu, ale pouze v rozsahu odpovídajícím vypořádacímu podílu zadluženého manžela (toto vyplývá z § 732 zákona 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku). Tímto krokem tak můžete ochránit alespoň  část společně nabytého majetku.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 20.7.2015