Dotaz z emailu

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
18. února 2015 nám bylo schváleno oddlužení, ale ještě neproběhlo přezkumné řízení, nebyla schůze věřitelů a ani rozhodnuto o způsobu oddlužení. Již v říjnu loňského roku jsme požádali o ukončení smlouvy o důchodovém připojištění s výpovědní lhůtou dvou měsící a s výplatou odbytného do tří měsíců od ukončení smlouvy. Peníze z pojištění měly být vyplaceny do 31.3.2015. Jelikož peníze nepřicházely, obrátila jsem se 26.3. na pojiš´tovnu s dotazem o úhradě. 30.3. mi bylo sděleno, že zaslali dotaz ohledně výplyty odbytného mému insolvenčnímu správci. Když jsem kontaktovala insolvenčního správce, sdělil mi, že peníze nedostaneme, že budou deponovány na insolvenční účet.
Chtěla bych se zeptat, zda je možné ještě před rozhodnutím o způsobu oddlužení zadržet peníze na budoucí uspokojení pohledávek věřitelů a jak si mohu zkontrolovat, že ty peníze byly vyplaceny a uloženy na tento účet. Pojišťovna mne o ničem neinformovala.
děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

omlouváme se za prodlení, které nastalo při vyřízení Vašeho dotazu. Odpověď na Vaši otázku se bude odvíjet od více skutečnost.

Nevíme, zda jste do seznamu majetku uvedla smlouvu o tomto důchodovém připojištění. Pakliže ano, mělo by být odstupné posuzováno jako majetek a v případě kdy soud rozhodne o povolení oddlužení formou splátkového kalendáře, Vám tato částka má zůstat (stejně jako prováděné srážky za období od vstupu do oddlužení až po schválení oddlužení formou splátkového kalendáře) – předpokladem však je její uvedení v seznamu. Jestliže by soud rozhodl o povolení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty, mohlo by dojít k použití vyplacené částky z důchodového připojištění.

V případě kdy byste neměla důchodové připojištění uvedeno v seznamu majetku, můžete i tak argumentovat tím, že se jedná o pohledávku, která měla být splatná před povolením oddlužení formou splátkového kalendáře, tudíž by měla zůstat ve Vašem vlastnictví.

S výše uvedenými argumenty se můžete obrátit na insolvenčního správce a případně na insolvenční soud. Bohužel, zákon tuto situaci výslovně neupravuje, při naší odpovědi vycházíme ze stávající praxe, která se však může místně lišit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.4.2014