Promlčecí lhůta poplatků za studium na VŠ

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
přišel mi dopis ze školy, že mám uhradit poplatky za studium na VŠ za rok 2010 (10 tisíc Kč) a 2011 (také 10 tisíc Kč). Zajímalo by mě, zda už nárok školy promlčen nebo není. Slyšel jsem něco o tříleté a desetileté lhůtě, ale nevím, která se na mne vztahuje. Děkuji za objasnění.

Odpověď:

Dobrý den,

v roce 2012 vynesl Nejvyšší soud rozhodnutí sp. zn.  20 Cdo 2386/2012, ze  dne 25.9.2012, ze kterého vyplývá, že rozhodnutí děkana ve smyslu § 58 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách (v dotčených § je upravena poplatková povinnost za studium) má povahu exekučního titulu. Nejvyšší soud totiž vycházel, že vysoká veřejná škola je nositelem veřejné moci jako správní orgán, tudíž její rozhodnutí je napadnutelné soudním přezkumem (správní žalobou), pokud se tak nestane, získává vysoká škola již zmiňovaný exekuční titul, který může uplatnit v následujících 10 letech.

Nárok školy tedy promlčen není. V dané situaci by bylo vhodné, co nejdříve školu zkontaktovat a částky zaplatit (pokud je to ve Vašich možnostech), pakliže ne, tak požádat o splátkový kalendář.

Pro úplnost přikládáme odkaz, kde nalezete zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu v plném znění: http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/poplatky-spojene-se-studiem-87607.html

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 25.12.2016