Doplacení peněz

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den
Jsem zaměstnán u velké firmy a po dvou letech jsem zjistil, že jsem placený jiným platebním tarifem. A to menším cca o 10 kč na hodinu.
Mám nárok na doplacení peněz za odvedenou práci za celé dva roky?? děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu plyne, že pracujete u zaměstnavatele, kterým je pravděpodobně soukromá firma. Jako odměna za Vámi vykonanou provedenou práci Vám tedy náleží mzda a nikoliv plat. Ten náleží pouze zaměstnancům uvedeným v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen jako „ZP“) (obecně se jedná o zaměstnance státu atd.). Vaše mzda se tudíž neurčuje ve smyslu ustanovení § 123 ZP, bývá však sjednána v pracovní smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem. Celá znění citovaných § naleznete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

 Ve Vaší situaci je proto rozhodné, zda mzda není nižší než minimální mzda dle § 111 ZP (aktuálně je základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 55 Kč za hodinu nebo 9 200 Kč za měsíc). V případě že je mzda nižší, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek tj. výši mzdy dorovnat (i zpětně).

Další možností je, že výše mzdy není sjednána v mzdovém výměru nebo v pracovní smlouvě, ale je určena vnitřním předpisem zaměstnavatele. V uvedeném případě byste měl nárok na mzdu ve výši stanovené vnitřním předpisem.

Pokud nebyla výše mzdy stanovena vnitřním předpisem nebo je s ním v souladu, nárok na doplacení části mzdy Vám nevzniká.

Pro úplnost si dovolujeme upozornit na možnost zkonzultovat Vaše případné doplňující v některé z občanských poraden, jejich seznam naleznete na www.obcanskeporadny.cz Tato internetová poradna je primárně určena pro dotazy vztahující se k problematice dluhů. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Tým dluhového labyrintu

Publikováno 12.2.2015