Exekuce a oddlužení

Kategorie: Exekuce a Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, bylo mi povoleno oddlužení splátkovým kalendářem. Oprávněný se přihlásil se svým závazkem do IS. Exekutor odmítá ukončit exekuci a vrátit částku, kterou nevyplatil oprávněnému. Insolvenční správce odmítá situaci řešit s tím, že jsou to moje peníze. Jak mám postupovat?

Odpověď:

Dobrý den,

ve Vámi popsané situaci by bylo vhodné informovat insolvenční soud – zejména upozornit na souběh exekučního a insolvenčního řízení, který je až na výjimky nepřípustný. Další kroky by měly směřovat k zastavení exekuce. Patrně není vyloučeno, že byste podal návrh na zastavení exekuce Vy, důvodem pro zastavení by bylo probíhající insolvenční řízení. K podání návrhu na zastavení je však oprávněn také věřitel. Podotýkáme, že v případě, kdy by exekutor s návrhem na zastavení nesouhlasil, je povinen jej postoupit k soudu.

Pomoc při sestavení návrhu na zastavení exekuce Vám mohou poskytnout pracovníci občanských poraden. Jejich seznam včetně otvíracích hodin naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz.

Pokud by exekutor odmítal vydat vymožené plnění, obáváme se, že jeho vymáhání již bude na věřiteli, který by jeho vydání mohl žádat z titulu tzv. bezdůvodného obohacení. Zde si dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že část peněz které exekutor odmítá vyplatit, mohou být náklady exekučního řízení, které mu náleží.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 1.8.2014