Exekuce a zúžené SJM

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den.Jelikož jsem poznala manžela s dluhama,když jsme se v roce 2005 brali,tak jsme ihned si nechali udělat zúžení SJM.U notářky.Nyní dluh,který měl již před uzavřením manželství přerostl v exekuci a bohužel mi byl zablokován účet.Mohu se bránit tím,že dluh vznikl před uzavř.manžel.?myslím že ano,chci napsat odvolání,žádost o zastavení exekuce vůči mé osobě,ale přesně nevím co tam napsat..Myslím,že na takto starý dluh platil nějaký dřívější exekutorský řád nebo ustanovení..nebo nevím co..Děkuji monohokrát za radu,jak se bránit.

Odpověď:

Dobrý den,

 

protože neuvádíte, kdy bylo zahájeno exekuční řízení proti manželovi, můžeme uvést odpověď pouze v obecné rovině. Dle Vašich informací vznikl dluh manžela před rokem 2005. Tehdy účinný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále „OZ“) umožňoval modifikaci SJM prostřednictvím smlouvy ve formě notářského zápisu, jak jste učinily i Vy.

 

Pokud bylo exekuční řízení zahájeno před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „NOZ“), tedy do 31. 12. 2013, postih SJM nebyl možný. Manželé se však mohli vůči jiné osobě na smlouvu o majetkovém režimu odvolat jen tehdy, jestliže jí  byl obsah této smlouvy znám (§ 143a OZ).

 

Podle současné právní úpravy, zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, ať smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo.

 

Při nařízení výkonu rozhodnutí exekutor (nebo soud) zjišťuje, zda je v seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu.

 

Je-li výkonem rozhodnutí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem poučen.

 

Pro upřesnění odpovědi nám můžete zaslat v případě zájmu následující údaje – datum nabytí právní moci exekučního titulu (dokument, na základě kterého je vedena exekuce, kupříkladu rozsudek) a datum zahájení exekučního řízení.

S pozdravem,

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.12.2016