Exekuce bolestného a příspěvku za ztížení společenského uplatnění

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Lze exekuovat bolestné a ztiženi společenskeho uplatnění?

Odpověď:

Dobrý den,

podle §299 Občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. v platném znění, který je tzv. podpůrný pro Exekuční řád č. 120/2001 Sb. v platném znění (tedy, když něco není upraveno v Exekučním řádu, je potřeba podívat se, jak je to v Občanském soudním řádu), lze exekuovat tyto „jiné příjmy“:

a) náhrada mzdy nebo platu,
b) nemocenské,
c) peněžitá pomoc v mateřství,
d) důchody,
e) stipendia,
f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
i) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta.

Bolestné a příspěvek za ztížení společenského uplatnění jsou vypláceny dle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Z tohoto zákona lze však exekuovat jen úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta.

Bolestné a příspěvek za ztížení společenského uplatnění proto exekuovat nelze.

Nicméně si dovolujeme upozornit na to, že to platí v případě exekuce formou srážek z příjmů. Jestliže by bolestné či příspěvek za ztížení společenského uplatnění byly vyplaceny na účet, mohly by být exekuovány v rámci jiné formy exekuce – více viz zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/prikazani-pohledavky-z-bankovniho-uctu/

V neposlední řadě také vyloučit, že by mohl exekutor zkusit postihnou bolestné exekucí formou přikázání pohledávky dle § 312 Občanského soudního řádu tzn. že by plátce bolestného obdržel exekuční příkaz na základě, kterého by měl zaslat peníze nikoliv Vám ale exekutorovi potažmo věřiteli. Pokud by nastala tato situace, můžete se bránit podáním návrhu na zastavení exekuce. V návrhu můžete argumentovat  rozporem s dobrými mravy a také tím, že bolestné má  sanační charakter. Pokud by to bylo možné tak také Vaší aktuální situaci a např. tím že Vám úraz či nemoc z povolání brání v uplatnění na trhu práce více viz zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15. 11. 2013