Exekuce dispozičního práva k vkladní knížce

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den. Měl bych na Vás dotaz. Babička me přítelkyně má problém. Má syna a ten uz si roky neplatí zdravotní a sociální. Ona má účet na vkladní knížku a on je napsaný jako člověk který v případě její smrti může disponovat s daným účtem. Minulý týden ji přišlo že účet je exekucne zabaven. Myslím tím ty peníze. Nikdo ji předem ani neinformoval a rovnou byly peníze zabaveny. Vždyť ona s tím jeho dluhem nemá nic společného tak jak je to možné? A i ze ji nedali předem vědět. Má šanci uspět u soudu atd.? Předem děkuji za odpověď. Pozn.spěchá . Omlovam se za chyby. Píši přes mobil.

Odpověď:

Dobrý den,

pokusíme se Vám postupně odpovědět na otázky, které z Vašeho dotazu vyplývají.

Předně je to odpovědnost za dluhy – platí, že ten, kdo není v pozici povinného (tj. dlužníka, jeho manžela/manželky, spoludlužníka či ručitele), zda dluh neodpovídá. Exekutor může exekucí postihnout pouze majetek a příjmy povinného.

Dispoziční právo lze řadit mezi tzv. jiná majetková práva a i ty může zkusit exekutor postihnout. Je ale velmi důležité, jak je dispoziční právo „vystavěno“ – tedy k čemu disponenta a za jakých podmínek opravňuje. V praxi dochází k postižení dispozičního práva jen velmi zřídka a ani legislativa ani judikatura soudů tuto problematiku v zásadě neřeší. Obecně ovšem platí, že k faktickému dosažení peněz potřebuje exekutor buď dobrovolnou spolupráci majitele účtu nebo proti němu musí vést tzv. poddlužnickou žalobu.

Další podstatnou skutečností je to, že vkladní knížka sama o sobě je považována za movitý majetek, který je v případě exekuce zahrnován do tzv. soupisu věcí. Byla by-li tedy zabavena neoprávněně, je nutné dát návrh na vyškrtnutí věci z exekuce a neuspějete-li tento návrh, tak vylučovací žalobu. Vzory jsou k dispozici např. zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/. Dlužník sám může dát návrh na částečné zastavení exekuce. Je rovněž vhodné o této situaci informovat oprávněného, tj. věřitele.

Neuvádíte bližší podrobnosti (např. co přesně babičce přítelkyně přišlo – jestli informace od peněžního ústavu, exekuční příkaz apod.), nedokážeme Vám proto přesně říci, jaký postup obrany je možný. Doporučujeme s dokumentem, který jí byl doručen, co nejdříve navštívit některou z bezplatných poraden, kontakty naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

Další věcí je, že se babička Vaší přítelkyně o exekuci dozvěděla „pozdě“. Toto v zásadě vyplývá z platné legislativy, jedná se o opatření chránící práva oprávněného (věřitele). Povinný se totiž má o exekuci dozvědět až ve chvíli, kdy exekutor „zajistí“ exekuovaný majetek.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikování 31.5.2014