Exekuce na kupovaný dům

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
můj bratr se rozhodl, že si s manželkou koupí dům. Jeden si vybrali a dohodli se na prodeji s majitelem. Bohužel se ukázalo, že majitel má dluhy a na dům je uvalena exekuce. Bratr se s majitelem dohodl, že za něj dlužnou částku uhradí a ta se pak odečte z kupní ceny. Jenže minulý týden jsme zjistili, že majitel má dluhů více a jeho věřitelé se naštvali a podali na něj další návrhy na exekuce. Dozvěděli jsme se, že majitelovy dluhy už převyšují hodnotu domu. Je mi jasné, že z prodeje domu už nic nebude, ale má bratr ještě nějakou šanci, že peníze, které majiteli dal, může vymoct zpátky?
Díky za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že na domě byla exekuční zástava, resp. je jich více. Zároveň Váš bratr již majiteli domu složil nějakou finanční částku.

Obecně se dá říci, že prodej nemovitosti, která je v exekuci, není zcela vyloučen. Nicméně situace, kdy dluhy převyšují hodnotu nemovitosti, je až na výjimky (kdy lze rozdíl doplatit z jiných prostředků) překážkou tohoto postupu.

Váš bratr má dvě možné roviny řešení, přičemž lze využít souběžně obě- jedna z nich je podání trestního oznámení, neboť ze strany majitele domu by se mohlo jednat o podvod (v případě trestního řízení však půjde o potrestání majitele, nikoliv vymáhání dluhu. V některých případech soud „okrajově“ řeší ve vydaném trestním rozhodnutí případnou náhradu škody). Druhou je podání žaloby k soudu na vydání bezdůvodného obohacení. Je samozřejmě otázkou, nakolik bude částka, kterou Váš bratr zaplatil, v blízké době vymahatelná. V každém případě, pokud by získal rozhodnutí soudu ve svůj prospěch, získá tím i tzv. exekuční titul. Promlčecí lhůta na právo podat návrh na nařízení exekuce je 10 let. Oproti tomu již nyní mu běží subjektivní promlčecí lhůta na uplatnění práva na vydání bezdůvodného obohacení u soudu, tato lhůta je pouze tříletá (podle starého občanského zákoníku dvouletá! – záleží na tom, kdy došlo k předání peněz). Subjektivní znamená, že se začíná počítat od chvíle, kdy se bratr o bezdůvodném obohacení dozvěděl. V této tj. subjektivní lhůtě je potřeba obrátit se na soud.

V neposlední řadě je vhodné pravidelně (tj. alespoň jednou za měsíc) sledovat insolvenční rejstřík (dostupný na www.justice.cz). V případě kdy by majitel domu vstoupil do oddlužení, může Váš bratr v rámci insolvenčního řízení přihlásit svoji pohledávku (bez ohledu na to, zda již byla vymáhána soudně či ně). Lhůta pro přihlášení pohledávek je obvykle 30 dnů.

V případě potřeby dalších informací doporučujeme zvážit návštěvu některé z bezplatných poraden : http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 2.6.2014