Exekuce kvůli dluhu na elektřině a insolvence

Kategorie: Exekuce a Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, v pátek mi přišel Exekuční příkaz na dluh z roku 2006 od společnosti RWE zabavení osobního automobilu pro částku cca 16.000 korun. O dluhu nic nevím, nikdy jsem u společnosti RWE nebyl, vždy jsem využíval služeb ČEZ. Nic méně, nikdo z exekutorského úřadu se mnou nazáhajil žádné jednání a hned mi zabavují auto. Navíc je problém v tom, že jsem auto prodal už před rokem a momentálně jsem v insolvenci. Můžete mi poradit, jak mám reagovat a jak odepsat Ex. úřadu? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

nelze vyloučit, že došlo k omylu. A pokud ne, jestliže jste v insolvenčním řízení, může být exekuce nařízena, nikoliv vykonána. Zároveň je na věřiteli, aby si „ohlídal“ přihlášení své pohledávky do insolvenčního řízení, pokud má   „zájem“ o jeho uhrazení (důležité tedy je, zda již byla stanovena/uběhla soudem daná lhůta na přihlašování věřitelů).

Doporučujeme tedy zkusit kontaktovat nejprve  RWE a upozornit je, že jste s nimi neměl smlouvu. Jestliže toto uznají, měli by sami dát návrh na zastavení exekuce. Pokud by trvali na zaplacení, můžete je upozornit na to, že se musí (popř. měli) přihlásit do insolvenčního řízení a že (pokud se nezjistí opak) jejich pohledávku popřete. Můžete samozřejmě zároveň zaslat doporučený dopis (ideálně) i exekutorovi, informovat jej o tom, že s dluhem nesouhlasíte a také jeho informovat o insolvenčním řízení. Současně je vhodné na toto upozornit i insolvenčního správce (pokud je již ustanoven) a informovat jej o dané situaci.

V neposlední řadě se můžete sám dostavit k soudu, který danou věc řešil (v době před zahájením exekuce) a požádat o nahlédnutí do spisu. Místní příslušnost soudu a spisovou značku zjistíte v dokumentech od exekutora, tj. jak v exekučním příkaze, tak v dobrovolné výzvě k úhradě, je uvedeno, na základě jakého dokumentu je exekuční řízení zahájeno (např. na základě rozsudku sp. zn.) a jaký soudem např. okresním/obvodním soudem v ….). Ve spise by měla být uvedena veškerá dokumentace k vymáhanému dluhu. Také je potřeba odlišit exekuční spis (spisová značka začíná Exe, v něm jsou „pouze“ dokumenty k již samotnému exekučnímu řízení) od nalézacího, který budete chtít Vy – jeho značka obvykle začíná Nc, Ro atd., nikoliv však Exe.

Nastat tedy mohou tyto varianty:

1) Dluh je oprávněný

a) věřitel se stíhá přihlásit do insolvence – dluh bude hrazen v rámci insolvenčního řízení

b) věřitel se nestihl přihlásit do insolvence – jeho pohledávka nebude v rámci insolvenčního řízení uspokojována, pokud máte povoleno oddlužení, bude se na ni vztahovat osvobození

2) Dluh není oprávněný

a) věřitel se přihlásí do insolvence – je potřeba jeho pohledávku popřít (může to udělat i insolvenční správce)

b) věřitel se nepřihlásí do insolvence – jeho pohledávka nebude v rámci insolvenčního řízení uspokojována aniž by ji bylo potřeba popírat, pokud máte povoleno oddlužení, bude se na ni vztahovat osvobození (což je na první pohled trochu nesmysl, ale je to myšleno tak, že už si s ní nemusíte pak dělat starosti)

Ve všech variantách není možné vykonat exekuci.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 28.8.2015