Exekuce kvůli již zaplacenému dluhu

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den. Manželka v lednu 2012 (v té době jsme ještě nebyli manželé) obdržela 4 exekuční příkazy formou srážky ze mzdy (dluh vůči Dopravnímu podniku hl. města Prahy). Tato pohledávka byla jejím zaměstnavatelem(mimochodem nadnárodní korporace) strhávána po dobu 3 měsíců a byla beze zbytku uhrazena, jelikož na manželku bylo vedeno vícero pohledávek ohledně dluhu z nezaplaceného jízdného, veškeré pohledávky v hotovosti vyrovnala v červnu 2012 přímo na exekutorském úřadě pro Prahu 5. V červenci jsme se vzali a s pocitem, že tuto nepříjemnou životní zkušenost máme z krku. Bohužel minulý týden jsme čirou náhodou zjistili, že na manželku je znovu po dvou letech uvalena exekuce na ty stejné již zaplacené exekuční příkazy. Kontaktovali jsme exekutora jak je to možné, dostali jsme strohou odpověď, že budou kontaktovat minulého zaměstnavatele manželky z důvodu, že stržené peníze exekutor dosud neobdržel. Proto se ptám, jak je toto možné a jakým způsobem se můžeme bránit. Nehledě na to, že nám vzniká finanční škoda, protože jsme chtěli prodat vůz u autorizovaného prodejce a z důvodu znovu uvalení exekuce, vůz nemůžou odkoupit. Což znamená, že cena vozu bude neustále klesat a my s ním do doby než tato absurdní událost bude vyřešena nemůžeme nic dělat. Mnohokrát děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

doporučujeme podat návrh na zastavení exekuce a doložit skutečnost, že dluhy již byly uhrazeny (kopie výplatních pásek, potvrzení o zaplacení z exekutorského úřadu). Tento návrh se podává k exekutorovi, který exekuci vede. Ten následně vyzve ostatní účastníky řízení k vyjádření, zda s návrhem souhlasí. Pokud dojde k zamítnutí, je exekutor povinen návrh postoupit místně příslušnému soudu. Ten rozhoduje, zda žádosti o zastavení řízení vyhoví či ne. Do té doby než soud rozhodne, není exekutor oprávněn pohledávku vymáhat. Pokud exekutor nebo soud o zastavení rozhodnou ve prospěch povinného, je vydáno usnesení o zastavení exekuce. Poté co toto usnesení nabude právní moci, jsou o této skutečnosti informováni další subjekty např. katastr nemovitostí, zaměstnavatel, banka, evidence zástav apod.

Vzor návrhu na zastavení exekuce naleznete na www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/. Zveřejněný vzor se sice týká jiného důvodu zastavení, můžete z něj ale vyčíst základní náležitosti takového návrhu.

Jestliže Vám vznikne v souvislosti s touto exekucí nějaké škoda, je za ni dle Vašeho popisu odpovědný bývalý zaměstnavatel (ten byl zodpovědný za odvod srážek) a vymáhat ji je tedy nutné po něm – toto však ještě doporučujeme zkonzultovat s právníkem – kontakty (včetně bezplatné poradny) naleznete na stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 21.1.2014