Exekuce – splátkový kalendář a co je možné zabavit

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den měla bych ještě jeden dotaz tykající se exekuce.  Před 2 lety k nám
přišel exekutor zabavit majetek. Dohodli jsme se na splátkách,k dnešnímu dni mi chybí doplatit jen 15000kč,celková částka i s náklady činila 55000 Kč. Z ničeho nic manželovi
tento exekutor zablokoval účet na tu samou exekuci ve výši 61000kč. Navíc vyhrožuje,
že když nezaplatím splátku tak přijde opět zabavit majetek. Volali jsme mu ať nám tedy
uvolní účet, že mu splátku zašleme a jak je možné,že stejný dluh bere ještě ve větší
výši než byl původně. Nemínil se s námi vůbec bavit.co s tím? Je něco co nemůže
exekutor zabavit, jelikož jde o věc denní potřeby? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve k Vaší první otázce – zde je důležité, zda-li máte s exekutorem splátkový kalendář dohodnut v písemné formě. V tomto případě exekutoři tuto dohodu zpravidla respektují za předpokladu, že dohodnuté splátky plníte řádně a včas. Na druhou stranu se může stát, že i přes to bude podnikat další kroky – např. zabavovat movitý majetek či exekucí postihne účet povinného. To domluvený splátkový kalendář pouze s exekutorem (bez souhlasu věřitele) bohužel zcela nevylučuje a může se tak dít např. na popud věřitele, podle něhož by exekuce mohla probíhat rychleji. Důležitý by tedy v tomto případě mohl být právě souhlas věřitele se splátkovým kalendářem – v tom případě by pro exekutora byl závazný.

Přesné informace o důvodu navýšení dlužné částky by Vám měl sdělit exekutor. Je však pravděpodobné, že ji navýšily nabíhající úroky z prodlení a další úkony provedené exekutorem.

Co se týká věcí, které exekutor nemůže zabavit – Občanský soudní řád (z.č. 99/1963 Sb. v platném znění), který upravuje problematiku výkonu rozhodnutí a část těchto ustanovení se týká i procesu exekuc, opravdu pamatuje na věci, které exekutor nemůže zabavit. Patří mezi ně i běžné oděvní součásti a obvyklé základní vybavení domácnosti. O které věci se jedná naleznete podrobněji zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/prodej-movitych-veci/.

V případě, že byste se domnívala, že exekutor nepostupuje tak, jak by měl, můžete se rovněž obrátit na Exekutorskou komoru ČR (www.ekcr.cz) a podat stížnost.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12. 10. 2013