Exekuce na manželku – oprávněnost a možnosti obrany

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, jsem vdaná,ale s manželem nežiji od roku 2009 pro fyzické týrání. Manžel je silný alkoholik. V roce 2009 si vzal půjčku u společnosti ESSOX ve výši 15000Kč.O této půčce jsem nevěděla,vzal si ji na sebe,ani nejsem vedena jako spolužadatel či ručitel.v době kdy mu bylo půjčeno byl navíc nezaměstnaný,protože byl vyhozen,asi za alkohol.byla na něj nařízena exekuce a exekuční příkaz k prodeji jeho nemovitosti.o exekuci jsem byla vyrozuměna v roce 2011.po kontaktování exekutora mi bylo sděleno že nemám nic platit,že exekuce bude provedena prodejem nemovitosti.V únoru 2013 mi byly zablokovány účty a přikázána exekuce na plat.po kontaktování exekutora mi bylo dost nevhodným způsobem sděleno že je nic nezajímá,že jsem manželka,tak musím zaplatit.tato exekuce mne vážně ohrožuje.jelikož i já mám svou půjčku kterou musím splácet a nemám tolik peněz abych platila předepsané splátky v plné výši.na účtě mi naskakuje penále za poplatky které nemohu zaplatit protože je účet blokovaný.účet jsem si zakládala dávno před manželstvím,jen jsem po snatku změnila příjmení a manžel k účtu nemá dispoziční právo ani není veden jako spolumajitel.vůbec si už nevím rady,protože s exekutory se domluvit nedá.musela jsem opustit pronajatý byt,bydlím v pronajaté jedné místnosti protože by mi nezbylo ani na jídlo.Prosím vás o radu jestli se dá vůbec něco v této situaci podniknout.peněz mi zbývá tak málo,že nemám ani na rozvod,natož na právníka.předem vám děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

současná legislativa, konkrétně § 262a odst. 2 občanského soudního řádu,  umožňuje exekuční postižení příjmu či bankovního účtu manžela povinného za předpokladu, že se jedná o  vydobytí  dluhu,  který  patří  do společného jmění manželů. Pokud tedy předmětný závazek vznikl za doby trvání manželství, přičemž vzhledem k jeho výši lze dovozovat, že patří do společného jmění manželů, nejsou prováděné srážky z Vašeho příjmu a blokace bankovního účtu v rozporu s aktuální legislativou. Jinými slovy lze říci, že exekuční srážky pro tento dluhy a další dluhy, které podepsal Váš manžel, by Vám přestaly být prováděny až po rozvodu manželství.

Píšete, že nemáte finanční prostředky na rozvod ani na právníka. V tomto případě je možné podat návrh na rozvod k místně příslušnému soudu (tj. soud v jehož obvodu jste měli s manželem poslední společné bydliště) a zároveň požádat o osvobození od soudních poplatků. Soud následně bude zkoumat Vaše majetkové a výdělkové poměry a zároveň to, zda podaný návrh není  svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva, což v případě rozvodu ve Vámi popsaném případu není. Zároveň můžete se žádostí o osvobození od soudních poplatků požádat o ustanovení bezplatného právního zástupce.

Dovolujeme si upozornit, že v případě, kdy byste přistoupila k rozvodu, bude pro Vás větší ochranou, pokud dojde nejprve k samotnému rozvodu a teprve poté k vypořádání společného jmění manželů na základě Vámi podané žaloby, tj. soudně. V případě, kdy byste přistoupila na rozvod dohodou, tj. zároveň s návrhem byste podávali k soudu vypracovanou dohodu o vypořádání společného jmění manželů, je důležité vědět, že daná dohoda by byla závazná pouze pro Vás a manžela, nikoliv pro věřitele. To fakticky znamená, že by věřitelé nemuseli respektovat rozdělení závazků dle této dohody. Pokud však o vypořádání společného jmění manželů rozhodne soud, je jeho rozhodnutí závazné pro všechny subjekty včetně věřitelů. Zároveň máte možnost u soudu uplatňovat tzv. zásluhovost – tj. aktivně poukázat na Vaši snahu zachovat co nejdéle společné soužití, dále na manželům alkoholismus a týrání. Tyto prokázané skutečnosti by mohly přispět k tomu, že byste mohla odpovídat na závazky patřící do společného jmění manželů nikoliv v poměru 50:50, ale např. 30:70 apod.  Ve věci pomoci s návrhem na rozvod a s žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení bezplatného právního zástupce se můžete obrátit na některou z občanských poraden, jejich seznam včetně kontaktů naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz.

Pro úplnost dodáváme, že v případě, kdy byste měla v péči nezletilé děti, muselo by samotnému rozvodovému řízení předcházet řízení o úpravě poměrů k dětem. Toto řízení je osvobozeno od soudních poplatků. Zároveń lze podat současně jak návrh na rozvod tak návrh na úpravu poměrů. Pouze do doby, než „budou vyřešeny děti“, by se rozvodové řízení stavělo.

Další krok, který můžete nyní učinit, je uplatnění písemného nesouhlasu s existencí manželových závazků, pro které by mělo být postiženo Vaše společné jmění manželů. Tato možnost je zakotvena v § 732 nového občanského zákoníku. V případě, že je závazek ve stadiu exekuce, je vhodné vyjádření nesouhlasu dát na vědomí také pověřenému exekutorovi.

Vyjádření písemného nesouhlasu vůči věřiteli neznamená, že by exekuce na majetek patřící do společného jmění manželů byla zastavena. Dojde však k tomu, že může být společné jmění postiženo jen do výše, jíž by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno, tj. polovina majetku ve společném jmění manželů by Vám měla zůstat (např. 1/2 Vámi zmiňované nemovitosti, pakliže patří do společného jmění manželů).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 6.3.2014