Exekuce u nájemníka

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

obracím se na Vás s následujícím dotazem:

Vlastním nemovitost a rád bych pronajal byt v této budově člověku, který má nesplacené dluhy. Aby mohl pobírat od sociálního úřadu příspěvek na bydlení, musí být v bytě přihlášen k trvalému pobytu. Tím je však ohrožen i můj majetek v nemovitosti v případě, že by došlo k exekuci v místě trvalého pobytu dlužníka.

Existuje vzor smlouvy, či jiný návod jak postupovat v podobném případě? (ubytovat nemajetného dlužníka a při tom v případě návštěvy exekutora nepřijít o vlastní majetek?)

Děkuji předem za radu,

S Pozdravem,¨

 

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem bychom Vás chtěli upozornit na to, že trvalé bydliště je pouze evidenční údaj. Pro soudní vykonavatele a exekutory je zásadní informace o místě, kde lze předpokládat, že se nachází majetek povinného. Trvalé bydliště je tedy spíše vodítkem, kde by dlužník či jeho majetek mohl být nikoliv vstupenkou. Jinými slovy –  trvalý pobyt rozhodně není podmínkou, aby mohl soudní vykonavatel nebo exekutor vstoupit do bytu či jiné místnosti. A obráceně to platí také – tj., že dlužník někde nemá trvale bydliště, neznamená, že tam soudní vykonavatel nebo exekutor vstoupit nemůže.

V těchto případech je vhodné pečlivě sepsat nájemní smlouvu, v níž bude uvedeno, jaké vybavení bytu a domu má nájemník v rámci nájmu k dispozici. Případně můžete sestavit soupis tohoto majetku. Soupis by měl obsahovat nejen výčet majetku, ale jeho obsah by měl zároveň dosvědčovat, že daný majetek patří jiné osobě než dlužníkovi. Osvědčení  vlastnictví lze doložit doklady o pořízení majetku, notářským zápisem nebo písemnými svědectvími dvou až tří osob, které nejsou v příbuzenském vztahu s dlužníkem.

Další možné postupy včetně případné obrany naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/znamypribuzny/budu-bydlet-s-dluznikem/. Nicméně je potřeba počítat s tím, že stoprocentní ochrana neexistuje.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 3.2.2014