Exekuce jednoho z podílových spoluvlastníků nemovitosti

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
vlastním 1/8 nemovitosti.Jedná se o dům s osmi byty.
Není jednoznačně určeno čísly, který byt komu patří,ale každý majitel užívá stejný byt už několik let.Identifikace je dána štítkem na zvonku.
Problém je v tom, že na 1/8 nemovitosti je exekuce – starší paní.
Může exekutor do každého bytu vstoupit a zabavit movité věci,i když v něm paní nebydlela?Stejné je to i sklepních prostorách a dřevěných kůlnách.
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

to, kam může exekutor vstoupit, je upraveno v Občanském soudním řádu č. 99/1963 Sb., což je podpůrný právní předpis pro Exekuční řád č. 120/2001 Sb. (tzn., že co není upraveno v Exekučním řádu, se řídí Občanským soudním řádem).

Zde je stanoveno, že dle:

§ 325a

Vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla) a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek; za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti povinného přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít.

§ 325b

(1) Povinný umožní tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny.

(2) Každý, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného. Nesplní-li tuto povinnost, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.

(3) Na žádost osoby, která je oprávněna být přítomna při soupisu, se pořídí záznam o průběhu prohlídky bytu a jiných místností. Je-li to potřebné, lze záznam o průběhu prohlídky pořídit i bez návrhu. O tom musí být přítomné osoby poučeny při zahájení prohlídky.

Z uvedených paragrafů vyplývá, že exekutor má právo vstoupit do bytu/místností povinného – není tedy možné, aby bezdůvodně vstupoval někam jinam. Exekutor by si tedy dopředu měl ověřit, ve kterém bytě dlužnice bydlí, popř. ve kterých místnostech má majetek (pokud by jej např. měla i v některé z Vámi zmiňovaných kůlen). Dobrou prevencí jsou Vámi zmiňované jména na štítku zvonku u jednotlivých bytů.

Pokud by se exekutor domáhal vstupu i do jiných prostor, je vhodné jej upozornit na to, že se nejedná o prostory patřící dlužnici a případně kontaktovat policii.

Pro úplnost dodáváme, že je ještě potřeba rozlišit, že exekuce podílu podílového spoluvlastníka a exekuce movitých věcí jsou dva různé způsoby exekuce, na něž by případně exekutor vydával dva samostatné exekuční příkazy. Neplatí tedy, že by v případě exekučního příkazu na exekuci spoluvlastnického podílu z toho automaticky vyplývalo právo i na zabavení věcí v něm.

Případné možnosti obrany v případě, že exekutor přeci jen zabaví věc nepatřící povinnému, naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/znamypribuzny/bydlim-s-dluznikem/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 20.2.2014