Exekuce příspěvku za ztížení společenského uplatnění

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobry den mam k vam prosbu mam dostat odškodněni za ztižene společenské uplatněni a kooperativa to chce poslat exekutorovi zde sem se dočetla že mi toto nemohou zabavit prosim poradite mi co nejdřiv než jim odeslou penize děkuji za odpoved

Odpověď:

Dobrý den,

podle §299 Občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. v platném znění, který je tzv. podpůrný pro Exekuční řád č. 120/2001 Sb. v platném znění (tedy, když něco není upraveno v Exekučním řádu, je potřeba podívat se, jak je to v Občanském soudním řádu), lze exekuovat tyto „jiné příjmy“:

a) náhrada mzdy nebo platu,
b) nemocenské,
c) peněžitá pomoc v mateřství,
d) důchody,
e) stipendia,
f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
i) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta.

Příspěvek za ztížení společenského uplatnění je vyplácen dle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Z tohoto zákona lze však exekuovat jen úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta.

Příspěvek za ztížení společenského uplatnění proto exekuovat nelze.

Nicméně si dovolujeme upozornit na to, že to platí v případě exekuce formou srážek z příjmů. Jestliže by příspěvek za ztížení společenského uplatnění byl vyplaceny na účet, mohl by být exekuován v rámci jiné formy exekuce – více viz zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/prikazani-pohledavky-z-bankovniho-uctu/

V neposlední řadě nelze také vyloučit, že by mohl exekutor zkusit postihnout příspěvek exekucí formou přikázání pohledávky dle § 312 Občanského soudního řádu, tzn. že by plátce příspěvku, tedy pojišťovna, obdržela exekuční příkaz, na základě kterého by měla zaslat peníze nikoliv Vám, ale exekutorovi (potažmo věřiteli). Pokud by nastala tato situace, můžete se bránit podáním návrhu na zastavení exekuce. V návrhu můžete argumentovat  rozporem s dobrými mravy a také tím, že příspěvek má  sanační charakter. Pokud by to bylo možné tak také Vaší aktuální situaci a např. tím že Vám úraz či nemoc z povolání brání v uplatnění na trhu práce více viz zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8.6.2014