Exekuce sociálních dávek

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, zjistila jsem, že mám exekuci na účet, kam mi chodí sociální dávky. Když napíšu exekutorovi, že jsou to sociální dávky, vrátí mi je? V bance mi z toho dali jen 6820 Kč, protože mi prý dát víc nemůžou. Sociální dávky se přece exekuovat nemůžou.

Odpověď:

Dobrý den,

pro exekuci se v oblastech neupravených exekučním řádem užívá ustanovení zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu. Ten v ustanovení § 317 odst. 2 stanovuje:

Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče. 

Konkrétně pak může zabavit přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče. Samozřejmě za předpokladu, že se jedná o příjem povinného a výše příjmů tohoto povinného přesáhne nezabavitelnou částku. Což v praxi znamená, že např. pokud má povinný jako jediný příjem přídavek na dítě (z logiky věci je v tomto případě povinným nezaopatřené dítě), nelze dávku postihnout. Zároveň je však důležité, že exekuce bankovního účtu je jiná forma exekuce než srážky příjmu a nezkoumá se u ní původ prostředků, proto může takto dojít i postižení sociálních dávek. Doporučujeme proto zařídit si výplatu dávek jiným způsobem (např. složenkou), co se týče již postižených peněz můžete zkusit podat návrh na částečné zastavení exekuce. Pomoci Vám mohou v některé u bezplatných poraden, kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/ Jedná se však o poměrně dluhové řešení s nejistým výsledkem. Více informací k návrhu na částečné zastavení exekuce nalezneze zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.6.2014