Exekuce účtu kvůli exekuci manžela

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, manžel má exekuci už před
manželstvím vzali sme se 19.7.2014 a právě mě zablokovali účet podle všeho co jsem četla by to udělat neměli nechtějí se semnou otom vůbec bavit a tvrdí že mám nárok jenna polovinu peněz prosím moc o radu a předem děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

podle současného znění zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“), k vydobytí dluhu, patřícího do společného jmění manželů a nebo pro dlu, který je výlučně povinného, lze vydat exekuční příkaz postihující majetek ve společném jmění manželů a nově (od 1. 7. 2015) lze vést také exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, přičemž lze exekučně postihnout „pouze“ polovinu finančních prostředků, které se na účtu nalézají (druhá část peněz má být manželovi povinného vyplacena). Dle § 262b odst. 2 OSŘ platí, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů. Není-li prokázán opak, má se za to, že peněžní prostředky na účtu manžela povinného by náležely do společného jmění manželů. Jinak řečeno, proto, aby Vám byla uvolněna i druhá polovina finančních prostředků, byste musela prokázat, že finanční prostředky na bankovním účtu jsou Vaším výlučným vlastnictví např. že jste je nabyla darem, dědictvím atd.

Pokud byl exekučně příkaz, na základě kterého došlo k exekučnímu postižení Vašeho účtu, vydán před 1. 7. 2015, měl by se na něj vztahovat „původní“ režim, tj. pro dluhy nepatřící do společného jmění manželů,nebylo možné exekučně postihnout účet manžela povinného. V tomto případě můžete zkusit podat návrh na zastavení exekuce co do této formy, právě z důvodu, že byl exekuční příkaz vydán „po staru“. V tuto chvíli Vám nejsme schopni říci, do jaké míry bude návrh úspěšný, zároveň však nemáte, co ztratit. Podobný vzor návrhu včetně informací k jeho podání lze najít zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

 

S pozdravem

 

Tým Dluhového labyrintu.

Publikováno 12.12.2015