Exekuce účtu manžela povinného a oddlužení

Kategorie: Exekuce a Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
manžel se chystá vstoupit do oddlužení. Většina dluhů mu vznikla před manželstvím, nějaké (menšina) po svatbě. Všechny ale podepsal on. Pokud by do toho oddlužení šel, budou mi pořád prováděny exekuce ze mzdy? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve je potřeba rozlišit dluhy vzniklé před manželství a během manželství. Kvůli těm prvním Vám nemohou být srážky ze mzdy prováděny. Možnost postihnout mzdu a účet manžela povinného je zakotvena v § 262a odst. 2 občanského soudního řádu. Na základě tohoto ustanovení, lze vydat exekuční příkaz na již zmiňovaný příjem manžela povinného a jeho účet, pakliže se jedná o vymáhání dluhu, který patří do společného jmění manželů.

Pokud manžel požádá o oddlužení (a následně mu bude povoleno), nebude na něj moci být provedena exekuce. Jestliže však požádá pouze on (nepodáte společný návrh), budou se tyto účinky vztahovat pouze na jeho osobu. Je tedy pravděpodobné, že do doby uhrazení závazku budou exekuční srážky z Vaší mzdy i nadále prováděny. Určitě byste mohla v takovém případě požádat exekutora o zrušení exekučního příkazu a popř. dát návrh na zastavení exekuce co do formy srážek z Vaší mzdy, nicméně nedokážeme odhadnout úspěšnost takového postupu. Není také vyloučeno, že toto časem upraví judikatura, neboť oblast dluhů a společného jmění manželů se v současnosti neustále vyvíjí a mění.

Další z variantou může být i společné oddlužení manželů – tedy, že podáte společný návrh (v tom případě by jste ale oba museli plnit podmínky oddlužení).

Pro úplnost ještě uvádíme, že v novém občanském zákoníku je i §732, který říká:

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Tento paragraf neznamená, že by dluh vzniklý před manželstvím patřil automaticky i druhému manželovi. Dává mu však možnost částečné obrany v situaci, kdy je kvůli tomuto dluhu postižen majetek ve společném jmění manželů. Pokud co nejrychleji kontaktuje věřitele (písemně, ideálně doporučeně) a upozorní jej/je, že se jedná o dluh vzniklý před manželstvím a tudíž lze postihnout jen tzv. vypořádací podíl manžela, dosáhne toho, že nelze postihnout celé společné jmění. To např. znamená, že jestliže by měli manželé ve společném jmění manželů dům, šlo by postihnout jen jeho část (zpravidla polovinu).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 10.6.2014