Exekuce – více plátců mzdy

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně srazky ze mzdy a vice platcu soucasne. V pripade zamestnani na HPP s prednostnimi a neprednostnimi exekucemi budou v pripade DPC srazeny exekuce v plne vysi (nezabavitelne minimum bude zajisteno u HPP)? V pripade zamestnani na DPP nebudou dane srazky provadeny? Predem dekuji za odpoved a preji hezky den.

Odpověď:

Dobrý den,

v exekučním příkazu je vždy uvedeno, který z plátců mzdy má při výpočtu srážek zohlednit nezabavitelnou částku (může to být jen jeden nebo jich může být více) – tzv. rozvrh srážek.

Tuto problematiku upravuje Občanský soudní řád, neboť Exekuční řád toto neřeší a v tom případě je potřeba řídit se Občanským soudním řádem. Proto se v níže uvedených paragrafech hovoří o soudu, ačkoliv v rámci exekučních řízení toto řeší exekutor:

§ 297

(1) Pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí na všechny jeho mzdy.

(2) Srážky ze mzdy je každý plátce mzdy povinen provádět ode dne, kdy mu bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí.

(3) Nastupuje-li povinný do práce, aniž by přitom opouštěl dosavadního plátce mzdy, použije se obdobně ustanovení § 293, 294 a 296.

§ 298

(1) Nařizuje-li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu. Soud pak znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy srážet. Soud může též určit, zejména jsou-li prováděny srážky již jen pro běžné výživné, aby je prováděl pouze některý z plátců mzdy a aby ostatní v provádění srážek zatím nepokračovali.

(2) Provádí-li srážky několik plátců mzdy zároveň, zašlou srážky vždy soudu. Soud prověří, zda celkově sražená částka nepřevyšuje pohledávku oprávněného. Nepřevyšuje-li ji, vyplatí celou sraženou částku oprávněnému. Převyšuje-li ji, vyplatí soud ze sražené částky oprávněnému jen tolik, kolik odpovídá jeho pohledávce, a zbytek vrátí povinnému.

Bez znalosti konkrétních částek Vám bohužel nedokážeme říci, zda by z DPČ byly srážky prováděny v plné výši či nikoliv.

V případě DPP je situace trochu jiná – z odměny za práci na DPP nelze provádět srážky, exekutor ji však může postihnout jinou formou exekuce – tzv. přikázáním jiné pohledávky. V tom případě se nezohledňuje žádná nezabavitelná částka a odměna je exekuována celá. V současné době je již ovšem schválena novela Občanského soudního řádu, dle které bude i odměna z dohody o provedení práce podléhat režimu exekučních srážek. Celé znění novely je dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?o=7&gc=99&gr=1963 Konkrétně se jedná o novelu č. 164/2015 Sb. Ve sbírce zákonů dosud není, nicméně lze předpokládat, že tomu tak v dohledné době bude – přehled předpisů, které jsou vyhlášeny ve sbírce je dostupný zde: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 20.7.2015