Exekuce z doby před manželstvím

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem, který se může jevit jako banální. Nicméně, s dluhovou problematikou jsem se doposud ještě nesetkala, a tak bych potřebovala pomoct.

S přítelem žijeme už delší dobu a plánujeme svatbu. Nedávno jsem se ale odzvěděla, že je na něho uvaleno několik exekucí, o nichž on sám neví! Pomohla jsem mu v CEE vyhledat, kolik exekucí má a z jakých let a také jména exekutorů, které jsou pod dluhy podepsáni. Zatím se nám podařio zjistit, že jedna exekuce za cca 40 000 Kč je výsledek nezaplacené pokuty za 2000 Kč. Další exekutor příteli sdělili, že má dluh 400 000 Kč vůči nejmenovanému městu! On absolutně neví, za co a proč. Obvolal tedy celé měso a veškeré úřady a bylo mu sděleno, že žádny dluh nemá. Pouze pár set korun za odvoz odpatků, který přestal platit, protože se z města odstěhoval (celkem logicé). Že by ale tak malý dluh vyšplhal až na 400 000 Kč, to není přece možné. Nechali jsme si poslat platební příkazy, abychom zjistili více, ale zatím žádná odezva. Paní exekutorka už raději ani nebere naše telefonáty (poté, co ji přítel řekl, že má svého právníka a možná ji tím poněkud zastrašil).

Chtěla jsem se Vás tedy zeptat, zda mě může ohrozit výše popsaná situace, kdybych s přítelem uzavřela sňatek. On se snaží dát vše do pořádku, ale nevím, jak dlouho to potrvá. Existuje nějaká cesta, která by mě jako budoucí manželku distancovala od přítelových dluhů tak, abych s nimi neměla nic polečného? Žijeme nyní v mém bytě (který mám na hypotéku) a nedokážu si představit, že by se jednoho dne někdo objevil ve dveřích a chtěl nám něco vzít, nedej bože celý byt. A v nejhorším případě, mohl by někdo napadnout můj bankovní účet?

Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem chceme ocenit aktivitu vás obou v řešení přítelových dluhů.

Podstatné je, že se jedná o dluhu, které vznikly před manželstvím.

Z novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která je účinná od 1. ledna 2014 vyplývá, že nově lze postihnout společné jmění manželů i pro dluhy nespadající do společného jmění manželů (dále SJM) a to jak v případě dluhů z doby manželství, tak dluhů z doby před manželstvím. Přičemž z této novely dále vyplývá, že za majetek v SJM se zde má považovat  i majetek, který není jeho součástí jen kvůli smluvnímu či soudnímu zúžení zákonného rozsahu společného jmění manželů (doufáme však, že v současné době projednávaná novela by toto měla změnit k lepšímu tj. že by se znovu přihlíželo k případnému zúžení či rozšíření SJM). Bytu, který je ovšem ve Vašem výlučném vlastnictví rovněž z doby před manželstvím, se toto samozřejmě netýká.

Fakticky to znamená, že exekutoři by neměli mít možnost postižení Vaší mzdy (nebo jiného postižitelného příjmů) či Vašeho účtu, jelikož mzdu a účet manžela povinného lze postihnout pouze pro vymožení závazku patřícího do SJM (alespoň toto je jeden z příznivých výkladů současné úpravy). Dále je důležité, že dluhy Vašeho manžela vznikly před manželstvím a také patrně dané exekuce (nebo alespoň část z nich) byly zahájeny před rokem 2013, tudíž by se na ně tato úprava (ohledně možnosti postižení mzdy a účtu manžela povinného kvůli dluhům ze SJM) neměla vztahovat. Pokud by se některý z exekutorů o postižení Vašich příjmů pokusil, je možné se bránit návrhem na částečné zastavení exekuce. Více infomací naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/.

Nelze však vyloučit, že by exekutoři mohli zkusit postihnout majetek, který s manželem nabudete za trvání manželství. Jedinou obranou je v tomto případě neprodleně manželovi věřitele písemně informovat, že jste s existencí těchto závazků nesouhlasila a ani o nich nevěděla, tudíž  v případě exekučního postižení majetku má dojít k jeho postižení nikoliv v celém rozsahu, ale pouze v rozsahu odpovídajícím vypořádacímu podílu zadluženého manžela (toto vyplývá z § 732 zákona 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku). Tímto krokem byste mohla uchránit alespoň část (cca polovinu) společně nabytého majetku. A pokud projde výše zmiňovaná novela, bylo by na zvážení, zda nepřistoupit k zúžení SJM – tento krok je však nutné učinit u notáře a dále je na místě listinu o zúžení SJM nechat zapsat do veřejného seznamu listin o majetkovém právu manželském – zápis opět provádí notář.

Pro úplnost ještě dodáváme, že skutečnou výši dluhu je možné ověřit v exekučním spise (tedy u paní exekutorky). Váš přítel jako účastník řízení má do spisu právo nahlížet a také si z něj pořizovat kopie listin.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.5.2015